Metroplan kan ikke stå alene

05/05/2011 14:34

Nick Allentoft

Frank Jensen har i dag lanceret en langsigtet plan for tre nye metrolinjer i København. Ideen støttes af Enhedslisten, der dog efterlyser konkrete initiativer nu og her Tre nye metrolinjer om 30 til 50 år. Det er essensen af den plan som Københavns overborgmester i dag har lanceret. Planen bakkes op af Enhedslisten, der dog ikke mener man kan vente i et halvt århundrede:

- Det er et visionært udspil men København kan ikke vente i 30 til 50 år med at handle. Allerede nu skal vi gøre en indsats for at begrænse privatbilismen i byen. Både af hensyn miljøet, københavnernes sundhed og af pladshensyn, siger Enhedslistens Morten Kabell.

Konkret foreslår Enhedslisten indførelsen af bompenge, oprettelse af letbaner i brokvartererne, en udbygning af den kollektive trafik samt flere og bredere cykelstier.

Yderligere oplysninger: Morten Kabell: 2710 0292

Med venlig hilsen

Thorbjørn Maigaard
Fuldmægtig
__________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuset
1599 København V

Telefon 33 66 15 12
Mobiltlf. 26 34 15 13
Telefax 33 66 70 73
E-mail: [email protected]
Web: www.kk.dk
 

Mest Læste

Annonce