Miljømiministeriet: Ny plan sikrer rent drikkevand

13/07/2010 15:18

Nick Allentoft

Miljøminister Karen Ellemann (V) har i dag sendt en ny handlingsplan for drikkevand i høring. Planen skal være med til at sikre, at danskerne fortsat har et rent godt drikkevand.

Blandt initiativerne er en hurtigere underretning af kommuner og vandforsyninger om analyseresultater, udvikling af ny teknologi til f.eks. at finde forurening hurtigere og indførelse af 25 meter sprøjtefri zone omkring almene vandboringer.

- Rent drikkevand i hanerne er en af de mest værdifulde ressourcer, danskerne har. Sådan skal det også være i fremtiden. Med den nye handlingsplan vil vi sikre, at kvaliteten af det danske vand er helt i top, så vi undgår forureningssager, som dem vi har set de senere år, siger miljøminister Karen Ellemann.

Både i Køge i 2007 og Tune i 2009 blev mennesker syge som følge af forurenet drikkevand. Nu bliver det muligt for borgerne i højere grad at følge med i, hvordan det går med kvaliteten af deres lokale drikkevand. Et af initiativerne i handlingsplanen er iværksættelse af en bedre formidling af drikkevandskvaliteten overfor borgerne.

- Hvis danskerne skal have tillid til kvaliteten af deres drikkevand, er der behov for endnu mere åbenhed og gennemsigtighed end tilfældet er i dag. Danskerne skal simpelthen have mulighed for med egne øjne at se, hvor gode deres lokale vandværk er til at undgå bakterier og anden forurening, siger miljøministeren, der også vil se på mulighederne for en særlig mærkningsordning for vand, der på en simpel måde kan fortælle borgerne om kvaliteten af deres drikkevand.

31 konkrete initiativer
Handlingsplanen sætter de overordnede rammer og retning for de næste tre års indsats for at sikre drikkevand af høj kvalitet. Planen indeholder 31 konkrete initiativer, der enten er eller vil blive sat i gang. Blandt de større initiativer, der skal udvikles, er:

¤ Vandforsyningernes drift og vandkvaliteten skal i fokus ved at indføre ledelsessystemer, sådan som det sker på fødevarevirksomheder. Miljøministeren ønsker at drøfte med folketingets partier, hvilke krav der skal stilles til driften i vandforsyningerne.

¤ Kommunerne skal have klare retningslinjer for, hvornår de kan rense grundvandet yderligere, der hvor vandressourcen er knap, i stedet for at lukke boringer, som mange gør i dag. Det skal også overvejes at tilskynde til at blødgøre drikkevandet for at undgå kalkproblemer

¤ En ny vejledning til kommunerne om et bedre og mere ensartet tilsyn med vandforsyningerne via en tjek-liste.

Udover øget sikkerhed, sætter planen også fokus på at løse problemer med knappe vandressourcer i visse områder af landet - og udvikling af ny teknologi, der kan styrke Danmarks rolle som eksportør af både teknologi og knowhow.

Der er afsat 4 millioner kroner til den nye handlingsplan, og indsatsen suppleres desuden af midler fra andre regerings-indsatser som:

Miljøteknologisk handlingsplan – 90 mio. kroner i 2010-11

Kommende teknologiudviklingsfond for vandsektoren – op til 10 mio. kroner i hvert af de første 3 år

Handlingsplanen for drikkevand er i høring indtil 8. sept. 2010 og kan læses her.

Mest Læste

Annonce