Miljøminister hjælper kommunerne med klimalokalplaner

10/01/2012 14:02

Nick Allentoft

Ida Auken giver kommunerne et nyt redskab, så de får mulighed for blandt andet at forebygge fremtidige oversvømmelser og forurening i lokalplanerne. Det er et led i regeringens klimatilpasningsindsats.

Kommunerne får nu direkte mulighed for at udarbejde lokalplaner med henblik på klimatilpasning som for eksempel håndtering af kraftig regn, oversvømmelser og forurening. Indtil nu har det kun været muligt for kommunerne at benytte såkaldte arkitektoniske og funktionelle forhold som planlægningsmæssige begrundelser, når de udarbejder lokalplaner.

- Vi må forvente, at Danmark får et varmere og vådere vejr med flere ekstreme vejrhændelser, som vil give store mængder regn og oversvømmelser. Før var det unødvendigt svært for kommunerne at integrere deres klimastrategi i lokalplanlægningen, fordi klimahensyn slet ikke var en lovlig begrundelse i lokalplanlægningen, men de hindringer fjerner vi nu, siger miljøminister Ida Auken.

Miljøminister Ida Auken ændrer derfor planloven, så klimatilpasning kan tænkes ind i kommende lokalplaner.

- Det er første skridt på vejen i regeringens høje prioritering af klimatilpasningsområdet. Med denne lovændring får kommunerne mulighed for at prioritere klimatilpasningen højt i deres lokalplanlægning, og dermed kan planlægningen bidrage til at forebygge oversvømmede kældre og kloakker, der løber over, siger Ida Auken.

Lovforslaget indebærer en udvidelse af de planlægningsmæssige begrundelser, som kommunerne kan benytte, når de udarbejder lokalplaner, og forslaget ændrer derfor ikke på de krav og emner, der lovligt kan planlægges for.

Mest Læste

Annonce