Miljøministeriet: Ændret planlov i høring

15/10/2010 16:10

Nick Allentoft

Udvidede muligheder for at planlægge i yderområderne skal styrke initiativ og virkelyst – og dermed fremme balancen i Danmark. Det er hovedsigtet med det lovforslag til ændring af planloven, som miljøminister Karen Ellemann i dag sender i høring:

- Det er et stort ønske i kommuner i yderområderne, at de får mere fleksible muligheder for at planlægge. De vil gerne i højere grad kunne skræddersy løsninger til det enkelte lokalsamfund. De muligheder får de nu, samtidig med at vi fastholder, at de nye muligheder ikke må ske på bekostning af natur og landskab. Vi ønsker stadig afvekslende landskaber - med tydelig forskel på byer og det åbne land – og med uberørte kyststrækninger, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Ændringerne af planloven vil gøre det lettere for 29 yderkommuner:

1. at opføre nye boliger ved landsbyer
2. at give virksomheder i tidligere landbrugsbygninger tilladelse til at udvide
3. at etablere butikker uden for bymidter
4. at planlægge i kystnærhedszonen

De nye regler ændrer ikke på beskyttelsen af værdifuld natur og landskaber, og der ændres ikke på beskyttelsesniveauet inden for strandbeskyttelseslinjen og i klitfredningsarealer.

Derudover foreslår ministeren en lempelse af planloven, der vil give alle kommuner, undtagen hovedstadsområdet og de fire ø-kommuner, ret til at planlægge for store udvalgsvarebutikker. Store udvalgsvarebutikker er f.eks. butikker med elartikler, babyudstyr og sportsudstyr, når de er på mere end 2.000 m2. Kommunerne vil hvert fjerde år kunne planlægge for én butik over 2.000 m2 i bymidten i én af kommunens byer med over 3.000 indbyggere. I dag er det kun tilladt i byer med over 40.000 indbyggere.

Det gives også mulighed for at planlægge for større butiksarealer uden for bymidten i kommuner, hvor ingen by har flere end 20.000 indbyggere, men hvor kommunen har usædvanligt mange besøgende, f.eks. på grund af en stor turistattraktion.

Se lovforslaget og eksempler på mulighederne i forslaget til ny planlov på www.blst.dk

Mest Læste

Annonce