Miljøministeriet strømliner organisationen

03/01/2011 12:40

Nick Allentoft

Det bliver fremover mere logisk for borgere og virksomheder at navigere rundt i Miljøministeriet. Den 1. januar 2011 trådte reorganiseringen af Miljøministeriet i kraft og dermed har ministeriet skabt bedre vilkår for benyttelse og beskyttelse af naturen, ligesom det bliver mere klart for kommuner, virksomheder, interesseorganisationer og borgere hvor i ministeriet, de skal henvende sig.

By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen er nu lagt sammen til én styrelse med navnet Naturstyrelsen. Sekretariatet for Danmarks Miljøportal er flyttet fra By- og Landskabsstyrelsen til Kort & Matrikelstyrelsen. Og virksomhedsområdet hører fremover både organisatorisk og fagligt til i Miljøstyrelsen. Derudover er Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet lagt sammen til et nævn, Natur- og Miljøklagenævnet, for at sikre en mere effektiv sagsbehandling.

- Vi har gennemført de store ændringer for at skabe et mere effektivt ministerium med kortere vej fra beslutning til udførelse og vice versa. Med oprettelsen af Naturstyrelsen samles benyttelse og beskyttelse af naturen under et tag. Borgere, virksomheder og kommuner vil kunne hente rådgivning i den nye styrelse med udgangspunkt i de mangeartede kompetencer, vi råder over, siger departementschef Marianne Thyrring og fortsætter:

- Med en mere effektiv drift vil vi også på længere sigt spare penge på driften. Og det betyder flere ressourcer til naturen og miljøet.

Der er udarbejdet et nyt organisationsdiagram, klik her for at se det.

Naturstyrelsen lancerer i dag en ny hjemmeside, besøg den her.

Mest Læste

Annonce