Mindeord for Jens Christian Birch

Ledelse

19/6/14 8:50

Freja Eriksen

Jens Christian Birch sov ind natten til mandag. Han var som adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør i tre kommuner aktiv til det sidste og vil huskes for sin nysgerrighed og engagerede og udadvendte deltagelse i mangt og meget, skriver to kolleger.

Jens Christian Birch havde den gode kombination at være både en klassisk embedsmand og et særdeles moderne netværksmenneske, der elskede at kende og træffe mennesker. Han var den nysgerrige og ivrige type, der var god at drage ind når arrangementer skulle stables på benene og de rette mennesker kontaktes. Og det var høj og lav han omgikkes, i en ligefrem og sjov atmosfære. Det skinnede igennem at han havde andre interesser end de bureaukratiske. Det er ikke så dårligt at kunne spille saxofon som han kunne - og rock i de yngre dage.

Jens Christian Birch var i sine tidligste år som topchef fornyende for sin tid, og han var ikke udelt tilfreds med den hastighed udviklingen tog. Han kom derfor også i sit es, da han i sin sidste kommunaldirektørperiode i Næstved fik mulighed for at medvirke i kommunalreformen. Ny Næstved Kommune var et eksempel på en af de sammenlægninger, hvor flere kommuner blev inddraget, med store forskelle i størrelse og karakter. Næstved blev et af eksemplerne på en godt gennemført reform. I samme periode deltog Jens Christian i den stort anlagte Kvalitetsreform, og fik sæde i et par af statsministerens nedsatte udvalg. 

Overalt var Jens Christian Birch aktiv i sin omverden, og meldte sig til det ene og andet i løbet af sin karriere. Han var således indtil for få år siden formand for Kommunaldirektørforeningen, hvor han i forvejen havde været aktiv i nogle år. Det var derfor ikke spor overraskende, at han også sagde ja til andre nye opgaver da han på grund af sin sygdom måtte sige farvel til Næstved. For helt at lade være med at bidrage med noget, kunne han ikke forestille sig. Det blev en frugtbar periode som adjungeret professor på CBS, tilknyttet Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse. Her tog han straks i sin tiltrædelsesforelæsning fat på et tænke- og udviklingsarbejde om lokaldemokratiets tilstand. Jens Christian Birch mente, at byrådspolitikerne var kommet bagud i deres udvikling af eget arbejde, og at der skulle mere politisk lederskab til for at sikre kommunernes status i fremtiden. Så sent som i maj måned kulminerede hans ledelse af nogle debatmøder i Forum (debatforum tilknyttet CVL på CBS) om lokaldemokratiet, og han nåede lige at se udgivelsen af en artikel, han her bidrog med.

Han var derfor så aktiv til det sidste, at mange knapt bemærkede at sygdommen tog hårdt på ham, og til sidst ikke var til at overvinde. Vi vil huske ham for hans engagerede og udadvendte deltagelse i mangt og meget, og savne hans nysgerrighed og gode humør. 

  • Adjungeret professor på CBS siden april 2013
  • Kommunaldirektør i Næstved 2005-2012
  • Kommunaldirektør i Greve 2000-2005
  • Direktør i Forende Gruppeliv A/S 1992-1999
  • Kommunaldirektør i Rødovre 1987-1992

Annonce