Næsten alle danske elever anvender computer i skolen

29/06/2011 11:23

Nick Allentoft

UNDERVISNINGSMINISTERIET: Stort set samtlige danske skoleelever har adgang til computer og internet. Men det afspejler sig ikke i deres faglige læsning. Find dansk udgave af PISA-rapporten her

I en elektronisk PISA-test placerer de danske skoleelever sig, som de elever, der mest anvender computere i fagene dansk, naturfag og fremmedsprog, og som anvender computer næstmest i faget matematik. 99,4 procent af de danske elever går på skoler med adgang til computere, og 73 procent af eleverne har også adgang til bærbare computere. 99,1 procent af de danske elever går på skoler med internetadgang.

Se engelsk pressemeddelelse fra OECD her

Den elektroniske læsetest, hvor tallene stammer fra, er et supplement til den ”rigtige” PISA 2009-test. Sammen med 19 andre lande har Danmark valgt at supplere den papirbaserede læsetest med en test af, hvor gode de danske 15-16-årige er til at læse, navigere rundt i og forholde sig kildekritisk til elektroniske tekster.

De danske elever placerer sig som nummer 13 ud af de 19 deltagende lande i PISA-undersøgelsen af elektronisk læsefærdighed.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen tager resultatet til efterretning.

”Resultatet adskiller sig ikke meget fra den papirbaserede PISA-undersøgelse. Regeringen har længe været klar over, at folkeskolen har brug for et markant fagligt løft. Jeg håber meget, at det kan lykkes at samle et bredt flertal bag vores ambitiøse folkeskoleudspil, for vi skal ikke kun have en af verdens dyreste folkeskoler, men også en af verdens bedste. Regeringen og Kommunernes Landsforening har netop aftalt en ambitiøs it-indsats, hvor der bliver sat fokus på digitale læremidler, som kan bidrage til at styrke elevernes faglighed og ruste dem til fremtiden,” siger Troels Lund Poulsen.

Mest Læste

Annonce