Nemmere at tiltrække og fastholde gode medarbejdere med individuel løn

22/12/2010 10:55

Nick Allentoft

Bedre mulighed for at tilbyde individuel løn har en gavnlig effekt både i forhold til at tiltrække og holde på dygtige medarbejdere i kommunerne. Samtidig vil en større grad af individualisering i lønpakken føre til bedre resultater og mere engagerede ledere. Det mener et flertal af de kommunale ledere ifølge Danmarks hidtil største undersøgelse om ledelse i kommunerne, der er foretaget af Lederne i samarbejde med Syddansk Universitet og Kommunaldirektørforeningen.

Næsten to ud af tre kommunale ledere, 63 procent, mener, at bedre mulighed for individualisering i fastsættelsen af medarbejdernes løn på længere sigt vil være et nyttigt redskab til både at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Kun 20 procent af lederne vurderer, at det ikke er et anvendeligt redskab til rekruttering og fastholdelse.

Bedre mulighed for individualisering af medarbejdernes løn vil tillige kunne skabe bedre resultater i kommunerne, mener 52 procent af lederne.

Når det gælder ledernes egen løn vurderer kun hver tredje, 37 procent, at de har en løn, som er passende i forhold til det ansvar, som det kommunale lederjob indbefatter. Og knap halvdelen, 46 procent, mener ifølge undersøgelsen, at større individualisering af deres egen løn vil udløse mere engagement og større tilfredshed.

Formanden for Lederne Svend Askær forventer, at den klare anbefaling af individualisering – især som instrument til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere i kommunerne – vækker genklang under de kommende måneders overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

- Løn er et vigtigt ledelsesværktøj, og det er nødvendigt at skifte de alt for stive og ufleksible lønrammer i det offentlige ud med en væsentlig bedre mulighed for individualisering af lønnen. Det skal være muligt at belønne både de medarbejdere og ledere, som gør en ekstra indsats i kommunerne. Og hvis der skal skabes mere mobilitet mellem den private og offentlige sektor fremover, er det tvingende nødvendigt også at kunne give medarbejdere og ledere i det offentlige en løn, som matcher beløbene i den private sektor, siger Svend Askær.

Formanden for Kommunaldirektørforeningen Jens Christian Birch mener, at undersøgelsen

bekræfter det stærke ønske, som han fornemmer blandt de kommunale ledere om individualisering af løn efter indsats.

- Ikke mindst i lyset af de store udfordringer, vi om nogle år vil få med at tiltrække arbejdskraft til det offentlige, er der behov for at anvende løninstrumentet mere offensivt. Men det er vigtigt samtidig at huske, at en for stærk individualisering af lønnen inden for de områder, hvor der bliver arbejdet i team og grupper, kan have negativ indvirkning på både arbejdsklima og produktivitet, siger Jens Christian Birch.

Ifølge ekspert i offentlig ledelse, professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet, illustrerer ledernes klare ønske om individuel løn, at lønsystemet ”Ny løn” har spillet fallit, idet det ikke giver lederne det ledelsesmæssige råderum, som de ønsker sig.

- Samtidig er det tydeligt, at lederne i kommunerne ikke er konfliktsky. De viser stor ansvarlighed og er klar til at belønne nogle medarbejdere frem for andre, siger Kurt Klaudi Klausen.
 

Mest Læste

Annonce