Nu gennemføres praktiske forsøg med intelligent offentligt indkøb af velfærdsteknologi

21/12/2011 08:51

Nick Allentoft

Erhvervs- og Vækstministeriet fremmer intelligent offentligt indkøb af ny velfærdsteknologi via funktionsudbud.

Ved funktionsudbud opstiller indkøberen krav til resultater frem for krav til, hvordan opgaven skal løses. Det giver virksomhederne en helt anden bane at spille deres løsninger ind på og lægger i højere grad op til innovation og nytænkning.

Med støtte fra Fornyelsesfonden afprøver en række kommuner og regioner nu intelligent offentligt indkøb af ny velfærdsteknologi via funktionsudbud. Indsatsen skal skabe nytænkning på offentlige kerneområder som ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet og samtidig øge væksten i den private sektor.

Derudover har Udbudsrådet netop offentliggjort et nyt værktøj til funktionsudbud, som skal hjælpe de kommunale indkøbere.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:
Regeringen ønsker at fremme velfærdsteknologiske løsninger, der kan forbedre og effektivisere den offentlige service samtidig med, at de skaber vækst og beskæftigelse i det private erhvervsliv.
Vi får nu afprøvet innovative indkøbsmodeller og anvendelsen af funktionsudbud på centrale velfærdsområder som ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet.
Samtidig er Udbudsrådet netop kommet med et nyt værktøj, der skal hjælpe kommunale indkøbere med at lave funktionsudbud.

Et eksempel er Skanderborg Kommune, som vil anvende funktionsudbud til at indkøbe en ny IT-løsning, som skal forbedre kommunikationen mellem ansatte, beboere og pårørende på kommunens plejecentre. Det skal skabe rum for forbedring af den offentlige service, og samtidig give innovative private virksomheder adgang til det offentlige marked.

Et andet eksempel er Kolding Kommune, som står overfor at skulle bygge en række nye plejeboliger. Kommunen vil i den forbindelse bruge funktionsudbud til at indkøbe nye, innovative badeværelsesløsninger. De nye løsninger skal både komme beboere og ansatte til gavn.

Fornyelsesfonden har bevilliget tilskud til offentlige aktører, der indkøber nye, innovative velfærdsløsninger via funktionsudbud. Syv projekter vil modtage tilskud for i alt ca. 12 mio. kr. Det forventes, at tilskuddene vil generere offentlige indkøb af nye velfærdsløsninger for mere end 500 mio. kr.

Mest Læste

Annonce