Ny aftale præget af økonomisk ansvarlighed

20/02/2011 12:54

Nick Allentoft

KL:  KL og KTO har indgået et forlig for de næste to år, der dækker godt 521.000 kommunale ansatte. Forliget indebærer uændret løn i 2011 og generelle lønstigninger på 2,65 pct. i 2012. Samtidig gennemføres en række ændringer, der sikrer regelforenkling og mindre bureaukrati.

Læs også: Kommunale lønstigninger udsat til 2012

"Vi har indgået en stram aftale, der er samfundsøkonomisk ansvarlig," siger kommunernes chefforhandler, borgmester Michael Ziegler.

"Det skyldes dels, at vi i kommunerne har en økonomi, der er præget af den økonomiske krise i samfundet. Men det hænger også sammen med, at de kommunale medarbejdere de sidste tre år har fået større lønstigninger, end der er givet i den private sektor. Og det bliver afregnet i 2011", siger Michael Ziegler.

Han henviser dermed til reguleringsordningen, der skal sikre, at lønnen udvikler sig i samme takt i den kommunale som i den private sektor.

Det er aftalt at videreføre reguleringsordningen, dog med den ændring, at lønudviklingen i kommunerne ikke længere skal påvirkes af udviklingen på det regionale område, men alene af udviklingen i den private sektor.

"Det har været vigtigt for os at få gennemført reelle forenklinger af regler og procedurer, så vi får mindsket det administrative bøvl for kommunerne. Og det er lykkedes, blandt andet med større frihed til det øverste samarbejdsudvalg i de enkelte kommuner og med enklere regler om seniordagene og åremålsansættelse".

"Dermed tager vi nogle væsentlige skridt hen imod at give vores mange regler og procedurer et serviceeftersyn, og det er en proces, jeg håber, vi kan videreføre i de kommende år" siger Michael Ziegler.

Han fremhæver, at der etableres en såkaldt tryghedspulje, der sikrer, at afskedigede medarbejdere kan søge økonomisk hjælp til at komme videre i karrieren.

"Det har for KL været helt afgørende, at vi fastholder fleksibiliteten på det kommunale arbejdsmarked. Kommunerne skal have mulighed for løbende at tilpasse deres økonomi og prioriteringer, og derfor skal det ikke gøres vanskeligere at afskedige medarbejdere, end det er i dag. Men vi er glade for, at vi med tryghedspuljen kan hjælpe dem, der bliver afskediget, med at komme videre til det næste job," siger Michael Ziegler.

*******************************************************

Læs forliget i sin helhed her

Forliget mellem KL og KTO vil i de kommende uger blive fulgt op med aftaler mellem KL og de enkelte faglige organisationer. Disse aftaler ventes afsluttet inden udgangen af februar.

KL mangler endvidere at indgå forlig med Sundhedskartellet, som er forhandlingsfællesskab for blandt andet sygeplejersker samt fysio- og ergoterapeuter. Denne aftale ventes at falde på plads næste weekend.

Læs mere om forliget mellem KL og KTO

Forliget mellem KL og KTO vil i de kommende uger blive fulgt op med aftaler mellem KL og de enkelte faglige organisationer. Disse aftaler ventes afsluttet inden udgangen af februar.

KL mangler endvidere at indgå forlig med Sundhedskartellet, som er forhandlingsfællesskab for blandt andet sygeplejersker samt fysio- og ergoterapeuter. Denne aftale ventes at falde på plads næste weekend.

Mest Læste

Annonce