Ny bog fra Christian Nissen: Ledelse - til borgernes bedste!

18/08/2011 13:20

Nick Allentoft

Christian S. Nissen har skrevet en ny bog om, hvad der skal til for at bedrive lederskab til borgernes bedste i den offentlige sektors komplekse og konfliktfyldte land-skab.

I sin nye bog Lederskab - til borgernes bedste tager Christian S. Nissen læseren med på rejse ind i det offentliges ledelseslandskab. Det er en rejseberetning fra den offentlige sektors uvejsomme terræn, hvor Nissen beskriver de offentlige lederes mange udfordringer på vejen.

Nissen har selv foretaget sådan en rejse gennem sit arbejdsliv i seks forskellige offentlige organisationer og har på sin egen færd studeret de meget forskellige kulturer, han har mødt. Det er bl.a. disse erfaringer og oplevelser, som ligger til grund for bogens skildring af den offentli-ge leders svære manøvrering imellem en lang række, ofte modstridende, krav og muligheder.

Rejsen ind i ledelsesland tager sin begyndelse med beslutningen om at sige ja til en lederstilling og slutter, når lederen går på pension eller bliver fyret. Undervejs hører vi om arbejdet med at lægge strategier og vanskelighederne med at føre dem ud i livet. Vi fejrer sejrene sammen med medarbejderne og får et indblik i de konflikter og magtkampe, som også er en del af lederens hverdag.

Bogen beskriver de kulturkløfter, en leder skal kunne skræve over, og de kolde bjergpas, der skal passeres. Med et skarpt blik for, hvordan der skal balances mellem politik og administration, mellem lovgivningens paragraffer og virkelighedens krav og mellem at være elsket og respekteret, giver Nissen sit bud på, hvad det vil sige at være leder i det offentlige. Nissen dikterer ikke ruten, men lægger kortet åbent frem, og så gælder det om at finde sin egen vej gennem det offentliges ledelseslandskab.

Bogen kan bruges af såvel kommunaldirektører og ministeriernes departementschefer som ledere i kommunale børneinstitutioner og på plejehjem – og alle de andre offentlige ledere derimellem. Nissen fornægter ikke sin djøf-baggrund, men tegner et indsigtsfuldt billede af de to meget forskellige kulturer i den offentlige sektors centre og periferier, hvor henholdsvis top-cheferne og de professionsfaglige ledere i frontlinjen befinder sig.

De arbejder med hver deres udgangspunkter alle til borgernes bedste. Men med meget for-skellige fortolkninger af, hvad det vil sige.

Om forfatteren
Christian S. Nissen (f. 1945) er uddannet cand.scient.pol. og var generaldirektør i Danmarks Radio fra 1994 til 2004. Forinden besad han en lang række ledelsesposter i det offentlige. Siden 2004 freelancerådgiver, forfatter og foredragsholder samt adjungeret professor på CBS og research associate ved Jönköping International Business School.

Om bogen

Lederskab til borgernes bedste af Christian S. Nissen udkommer den 19. august 2011. Den koster 250,- med moms på www.GyldendalBusiness.dk og kan også købes i boghandlen.
Bogen udkommer i serien Gyldendal Public, der henvender sig til ledere og medarbejdere i det offentlige.
 

Mest Læste

Annonce