Ny efterlønsordning får en stærkere social profil

13/05/2011 22:18

Nick Allentoft

Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af tilbagetrækningssystemet, som sikrer råd til fremtidens velfærd.

Med aftalen bliver efterlønnen bevaret som en treårig ordning, der er målrettet personer med en lav pensionsopsparing. Det gælder fx ufaglærte med et langt arbejdsliv bag sig. Når efterlønsperioden er forkortet til tre år, vil alle få den høje efterlønssats i hele perioden. Til gengæld bliver pensionsmodregningen skærpet, så personer, der har store pensionsformuer, får en lavere årlig efterløn end i dag.

Aftalen sikrer også, at der bliver indført en seniorførtidspension. Den er målrettet personer, der har et langt arbejdsliv bag sig og mindre end fem år til folkepensionsalderen. De får fremover en mere hurtig og enkel vej til førtidspension – uden arbejdsprøvninger.

Endelig bliver de forhøjelser af efterløns- og folkepensionsalderen, der blev besluttet med Velfærdsaftalen i 2006, fremrykket med fem år.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtaler:

- Jeg er utrolig glad for den aftale, vi har indgået i dag. Vi sikrer på en og samme gang, at vi får råd til vores velfærd i fremtiden, og at vi tager hånd om de mennesker, der efter mange år på arbejdsmarkedet, er slidt ned. Også mennesker, der ikke er medlem af en a-kasse.

- Vi får en efterlønsordning med en stærkere social profil, end den vi kender i dag. En ordning, der tilgodeser de mennesker, der kun kan se frem til en lille eller slet ingen pensionsopsparing, siger Inger Støjberg.

Den treårige efterlønsordning:

* Efterlønsperioden forkortes gradvist fra 2018 og frem til 2023, hvor man kan gå på efterløn som 64-årig og få efterløn i tre år.
* Efterlønssatsen bliver forhøjet til 100 procent af maksimale dagpengesats i hele efterlønsperioden, når den er forkortet til tre år.
* Modregningen for pensionsformue skærpes og gælder i hele efterlønsperioden.

Den kortere efterlønsperiode og de ændrede regler i den treårige efterlønsordning berører dem, der var 54 år eller yngre ved udgangen af 2010.

Personer, der var mellem 55 år og 57 år, vil fortsat kunne få fem års efterløn, og de vil være omfattet af de nuværende efterlønsregler, men de kan først gå på efterløn lidt senere end i dag.

Personer, som var 57 år eller derover ved udgangen af 2010, kan gå på efterløn og pension som hidtil. Og aftalen får heller ingen betydning for dem, der allerede er gået på efterløn.
 

Mest Læste

Annonce