Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2011-15 på vej

05/11/2010 13:45

Nick Allentoft

Regeringen, Danske Regioner og KL kan i dag offentliggøre kommissoriet for en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2011-2015. Stat, regioner og kommuner har siden 2001 arbejdet målrettet med at udnytte it og teknologi til at skabe en mere moderne og effektiv offentlig sektor. Det tætte samarbejde på tværs af stat, kommuner og regioner har betydet, at Danmark i dag har en offentlig digital infrastruktur i verdensklasse.

Det gode udgangspunkt skal bruges til at sætte yderligere skub i digitaliseringen af den offentlige sektor. Digitalisering er et væsentligt værktøj i arbejdet med at løse en række af de økonomiske udfordringer, Danmark står overfor i de kommende år.

I det nye strategiarbejde er et af de væsentligste indsatsområder, at få udbredt de digitale løsninger til de områder, hvor der er tæt kontakt til borgere og virksomheder. Det kan fx være undervisnings-, social-, beskæftigelses eller erhvervsområdet. Herudover vil strategiarbejdet fortsætte samarbejdet omkring fællesoffentlige løsninger som fx NEM-ID, Borger.dk, Virk.dk, NemKonto, Den digitale postkasse, mv.

Klik her for at læse kommissoriet i pdf
 

Mest Læste

Annonce