Ny forening for offentligt-privat samarbejde er kommet godt fra start

16/06/2010 00:00

Nick Allentoft

En række offentlige myndigheder og private virksomheder, f.eks. Erhvervs- og byggestyrelsen, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri og ISS, går nu sammen i en ny upolitisk forening, der skal sætte fokus på offentligt-privat samarbejde. Foreningen har tiltrukket interesse fra et bredt felt af eksperter og aktører, der inkluderer interesseorganisationer, ministerier, kommuner, uddannelses-institutioner, leverandører og rådgivere.

Tiltaget udspringer af, at der bliver stillet stadig større krav om effektivisering af de offentlige virksomheder samtidig med, at kravet til leverancerne fortsat stiger. De private leverandører står på spring for at være med til at løse opgaverne, men trods gode viljer fra begge sider er der stadig mange barrierer i forhold til at indlede et samarbejde, men også eksempler på at det lykkes at finde sammen og skabe gode løsninger.

Foreningen ”Forum for Offentligt Privat Samarbejde” vil gerne medvirke til at fremme forståelsen mellem aktørerne, udvikle idéer på tværs af brancher, skabe debat og dermed medvirke til at skabe et bedre grundlag for at udvikle nye samarbejdsformer.

Initiativtager til foreningen er Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, der i mange år har rådgivet om offentlig organisering og partnerskaber med det private.

”Vi fornemmer et stort behov for, at de, der til daglig beskæftiger sig med emnet, kan mødes og udveksle erfaringer. Nye, spændende samarbejdsformer ser i øjeblikket dagens lys, og vi vil gerne være med til at kanalisere denne viden videre til andre” udtaler Kurt Bardeleben, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith.

Foreningen vil årligt afholde fire foredrags- og diskussionsarrangementer, hvor der bliver stillet skarpt på centrale emner og problemstillinger. Formen vil være en kombination af oplæg, cases og debat blandt deltagerne.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 10. juni 2009 med mange engagerede deltagere. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Jens Bødtcher-Hansen, Kammeradvokaten/Adv.firmaet Poul Schmith (formand); Marie Voldby, Kontorchef, Erhvervs- og Byggestyrelsen (næstformand); Steen Houmark, Bestyrelsesformand, SBBU (kasserer); Maarten van Engeland, Adm. Dir., ISS Danmark; Claus Nordahl, Adm. Dir., Institut for Business to Government; Claus Thykjær, Vicekommunaldirektør, Gribskov Kommune; Jacob Scharff, Projektchef, KL; Torben Liborius, Afdelingschef, Dansk Byggeri; Klaus Ahm, Partner, Ernst & Young og Rikke Søgaard Berth, Advokat, Bruun & Hjejle.

Mest Læste

Annonce