Ny it-løsning sætter fokus på udsatte børn og unge

20/12/2011 08:44

Nick Allentoft

Mandag den 19. december gik it-løsningen DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) i drift i 44 kommuner.

DUBU er et samlet værktøj, der understøtter sagsbehandlerne til en systematik på området, giver overblik over hele sagen og bedre styring af området. Ved hjælp af advis'er til sagsbehandleren om lovpligtige aktiviteter, hjælpes kommunerne til at undgå at tabe sager mellem to stole, og det kommer de udsatte børn og unge til gode.

”I Esbjerg ser vi meget frem til at tage DUBU i brug og få sat strøm til papirarbejdet hos vores sagsbehandlere. DUBU vil give os højere kvalitet og systematik i sagsbehandlingen, mere smidige arbejdsgange, og vil hjælpe os til at sætte det udsatte barn i centrum”, siger børne- og kulturdirektør Jørn Henriksen fra Esbjerg Kommune.

DUBU-løsningen bygger på den socialfaglige metode ICS (Integrated Children's System), en systematik som de 44 kommuner har indført i forbindelse med implementeringen af DUBU. Socialstyrelsen under Social- og Integrationsministeriet har samarbejdet med kommunerne om uddannelse og implementering af ICS.

Det er KOMBIT, der på vegne af kommunerne og i samarbejde med KL, 6 kommuner og Social- og Integrationsministeriet, har varetaget udviklingen af DUBU-løsningen, som går i drift efter planen i dag den 19. december 2011

IBM er leverandør af løsningen, og IBM har sammen med KOMBIT kørt en intensiv proces omkring teknisk og organisatorisk implementering i kommunerne, så de er blevet klar til at tage DUBU i brug.

"Samarbejdet med KOMBIT har været eksemplarisk og fokuseret på i fællesskab at nå i mål. Det er lykkedes. IBM ser frem til det fremtidige samarbejde omkring DUBU og til at byde på den spændende portefølje af opgaver, som KOMBIT udbyder i de kommende år", udtaler Ivar Juul, partner i IBM's konsulentforretning.

"Med DUBU får sagsbehandlerne et vigtigt fælles værktøj til at sætte fokus på de udsatte børn og unge i landets kommuner. Løsningen vil blandt mange fordele sikre bedre overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og vil forbedre den faglige og økonomiske styring. Med DUBU får de 44 kommuner et stærkt fælles værktøj, og i den forbindelse glæder det mig, at vi kan se en stor interesse fra en række andre kommuner – det her er kun begyndelsen", siger projektdirektør Peter Egelund fra KOMBIT.

DUBU går i drift madag den 19. december, og tages løbende i brug af de 44 DUBU-kommuner fra mandag og ind i starten af det nye år.

Mest Læste

Annonce