Ny overenskomst for 185.000 statsansatte

13/02/2011 10:22

Nick Allentoft

FINANSMINISTERIET: Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har i dag indgået et 2-årigt forlig på statens område. Den samlede økonomiske ramme er på 3,15 pct. fordelt over de næste 2 år.

Læs også: Overenskomst for statsansatte på plads

De statsansatte startede forhandlingerne med en gæld på 1,48 pct., fordi lønudviklingen i staten var løbet fra det private arbejdsmarked. De statsansatte undgår dog at gå ned i løn i 2011, da der er givet generelle lønstigninger, som udligner gælden.

I 2012 er der igen plads til generelle lønstigninger. Sammenholdt med den forventede lokale løndannelse betyder det, at de statsansatte kan se frem til en moderat lønfremgang de næste år.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er tilfreds med, at forliget ligger inden for en økonomisk ansvarlig ramme.

”Vi har fået en god aftale, hvor vi ikke bruger mere, end vi har råd til. Vi påtager os dermed vores del af det samfundsøkonomiske ansvar. Derudover er jeg meget tilfreds med, at der nu er skabt god plads til lokal løndannelse. Det er et skridt på vejen mod visionen om, at 20 pct. af lønnen aftales lokalt i 2020”, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Forliget er også et opgør med, at store grupper i forsvar, politi og kriminalforsorg i dag tvinges på pension som 60- eller 63-årige. Med forliget fjernes aldersgrænsen helt for politiet og fængselsfunktionærerne, mens den inden for forsvarets område forhøjes med 2 år til 62 år.

”Jeg er meget tilfreds med, at det nu ikke længere er dåbsattesten, der afgør, hvornår en betjent skal på pension. Forliget vil ikke alene give sunde og friske medarbejdere mulighed for at fortsætte med at arbejde, selvom de er fyldt 60 eller 63 år. Det er også en del af løsningen på de store udfordringer, som den faldende arbejdsstyrke vil medføre de kommende år," siger finansministeren.

Endelig er der enighed om at gennemføre et omfattende serviceeftersyn af hele overenskomstsystemet, hvilket er i tråd med Lønkommissionens anbefaling. Fra Finansministeriets side vil der i det arbejde være særligt fokus på at styrke den lokale løndannelse yderligere og gøre op med detailreguleringen i overenskomsterne, så flere beslutninger overlades til den enkelte arbejdsplads.

Øvrige resultater fra forliget:

* Forhøjelse af førtidspensionsfradraget for tjenestemænd, hvilket giver et større incitament til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.
* 120 mio. kr. afsættes til styrket kompetenceudvikling i staten.
* Initiativer til decentralisering og forenkling af overenskomsterne.

Læs aftaleteksten her

Mest Læste

Annonce