Ny struktur i Ministeriet for Børn og Undervisning

18/11/2011 13:32

Nick Allentoft

Den 1. januar 2012 træder en ny struktur i Ministeriet for Børn og Undervisning i kraft.

Fra den 1. januar 2012 kommer Ministeriet for Børn og Undervisning til at bestå af fire afdelinger: Afdelingen for Uddannelsesanalyse og Tværgående Projekter, Økonomi- og Koncernafdelingen, Afdelingen for Børn og Grundskole samt Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser. Der etableres et Minister- og Ledelsessekretariat, mens Internationalt Sekretariat videreføres uændret.

Desuden får ministeriet to styrelser: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen samt UNI•C.

Den nye struktur skal:
 

styrke den uddannelsesfaglige rådgivning af minister og departementschef.
samle de koordinerende funktioner i forhold til ministerbetjening.
sammentænke og give mulighed for at modernisere interne personale- og koncernstyringsopgaver.
sikre en styrket og mere effektiv sagsbehandling ved samling af drifts-, tilsyns- og borgerrelaterede opgaver ét sted i ministeriet.
styrke ministeriets analytiske beredskab.
indplacere opgaverne, som følger af ressortændringerne, jf. de kongelige resolutioner af henholdsvis den 3. og 5. oktober 2011.

Med den nye struktur nedlægges Uddannelsesstyrelsen, Uddannelsespolitisk Afdeling og Administrationsafdelingen.

Mest Læste

Annonce