Nyt partnerskab skal udvikle Gladsaxes folkeskoler

09/05/2011 12:42

Nick Allentoft

Gladsaxes borgmester og Gladsaxe Lærerforening har netop indgået en partnerskabsaftale. Aftalen forpligter parterne til at samarbejde om at styrke elevernes læring og udvikling samt at sikre, at flest mulig elever gennemfører 9. klasses afgangsprøve og fortsætter i uddannelse efter endt skolegang.


Onsdag eftermiddag gav Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A), formand for Børne- og Undervisningsudvalget, viceborgmester Trine Græse (A) og formanden for Gladsaxe Lærerforening Henrik Poulsen hinanden hånd på, at de vil samarbejde om at forbedre fremtidsperspektiverne for børn og unge i Gladsaxes folkeskoler.

Det kommende samarbejde er beskrevet i en partnerskabsaftale, hvis formål er at etablere et forpligtende samarbejde om at styrke elevernes læring og udvikling samt at sikre at flest mulige elever gennemfører 9. kl. afgangsprøve og motiveres til fortsat uddannelse efter endt skolegang.

Samarbejde med store muligheder

De tre underskrivere ser alle store muligheder i det kommende samarbejde.

- Jeg er utrolig glad for, at vi også har fået en partnerskabsaftale her i Gladsaxe. Vi har allerede nogle rigtig gode folkeskoler, og vi kan gøre det endnu bedre gennem et godt samarbejde siger Karin Søjberg Holst.

- Med partnerskabet sikrer vi en tæt dialog med Gladsaxe Lærerforening om udviklingen af vores skoler. Jeg glæder mig til at vi i fællesskab kan finde nogle gode løsninger til gavn og glæde for alle nuværende og kommende skolebørn, forældre og medarbejdere siger Trine Græse.

- Gladsaxe Lærerforening ønsker med den indgåede aftale at få et tættere samarbejde med Gladsaxe Kommune om folkeskolens udvikling. Lærerne er den altafgørende faktor for undervisningens kvalitet. Derfor giver det mening at styrke dialogen mellem kommunens ledelse og lærerne. Vi ser frem til gennem det tættere samarbejde at være med til at præge folkeskolens udvikling, siger Henrik Poulsen

Og parterne skal straks i arbejdstøjet. Gladsaxe og Gentofte Kommuner er netop blevet godkendt som frikommuner. I den forbindelse skal Gladsaxe Lærerforening løbende inddrages i drøftelserne af den del, som handler om at sikre, at unge får en uddannelse. Derudover skal parterne tage hul på arbejdet med at udforme den kommende skolepolitik for 2012-2015. Men der er også andre store samarbejdsområder i aftalen.

Ny struktur skal skabe bedre skoler

Gladsaxe Kommune har i dag en overkapacitet på skoleområdet og forventer samtidig, at børnetallet falder de kommende år. Det resulterer i en dårlig udnyttelse af ressourcerne på skoleområdet. Derfor er kommunen nu i gang med at tilpasse skolestrukturen, så den understøtter den faglige udvikling på skolerne og passer til det antal skolebørn, som bor i kommunen. Bagsværd og Søndergård skoler er allerede lagt sammen til den nye Bagsværd skole. Desuden er det netop er besluttet at sammenlægge Gladsaxe og Egegård skoler til en ny Gladsaxe Skole. Hvis det lykkes at blive enige om flere tilpasninger, skal besparelserne i en overgangsperiode blive i folkeskolen og bruges til blandt andet at forbedre de fysiske rammer og investere i nye undervisningsmaterialer og inventar i en flerårig overgangsperiode. Aftalen sikrer, at Gladsaxe Lærerforening inddrages i den overordnede prioritering af, hvordan en del af pengene skal bruges.

Pilotprojekt giver motivation og ro i klassen

Gladsaxe Kommune gennemfører i øjeblikket et pilotprojekt, som går ud på at forbedre børnenes motivation faglig læring, adfærd og trivsel. Projektet bygger på forskningsteorier som blandt andet tager udgangspunkt i, at drenge- og pigehjerner fungerer forskelligt og derfor skal undervises forskelligt. Projektet skal resultere mere ro i klasserne og i at især færre drenge mister lysten og motivationen til at lære i skolen. Målet er at sikre, at lige så mange drenge som piger får en uddannelse. I øjeblikket gennemføres projektet i en femteklasse på Bagsværd Skole og to femteklasser på Egegård Skole. Hvis resultaterne er gode, vil Gladsaxe Kommune samarbejde med Gladsaxe Lærerforening om at udvide projektet til flere skoler i kommunen.

Fortsat fokus på læsning

Gladsaxe Kommune har gjort meget for at løfte elevernes læsekundskaber, blandt andet ved at indføre læsevejledere på alle skolerne. Læsning skal fortsat være et fokusområde, og derfor bakker Gladsaxe Kommune op om Danmarks Lærerforenings projekt. ”Vi læser for livet”. Derfor er der nu aftalt et regionalt møde 24. maj om, hvordan projektet kan blive udbredt på kommunens folkeskoler.

Projekt skaber viden om rummelighed.

Arbejdet med ruste skolerne til at kunne rumme flere svage elever har fyldt meget i Gladsaxes folkeskoler de seneste år. Gladsaxe Lærerforening og Gladsaxe Kommune skal fremover løbende drøfte, hvordan rummelighed og inklusion kan gennemføres i praksis på skolerne. Som et led i dette arbejde har Gladsaxe Kommune valgt at deltage i et projekt, som skal skabe viden om, hvordan ressourcepersoner bedst muligt kan medvirke til, at den almindelige, daglige undervisning gennemføres på en måde, så den også tilgodeser de svageste elever. Projektet er forankret ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitet, og Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Lærerforening følger i fællesskab forskningsprojektet.

Mest Læste

Annonce