Nyt pensionssystem til Moderniseringsstyrelsen

21/11/2011 13:58

Nick Allentoft

Moderniseringsstyrelsen og Logica har 15. november 2011 indgået kontrakt om udvikling og drift af et system til beregning af pension for tjenestemandsansatte. Systemet hedder PENSAB (en forkortelse for PENSionsAldersBeregning), og skal fra primo 2013 erstatte det nuværende system.

- ”Vi ser frem til samarbejdet med Logica. Vi fik nogle rigtig gode tilbud, men deres tilbud var det bedste. Vi glæder os til at tage arbejdshandskerne på og gå i gang med et intensivt projektforløb”, siger Lise Ebbensgaard, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen.

Anskaffelsen af systemet har været et vigtigt samarbejdsprojekt mellem det tidligere Personalestyrelsen og det tidligere Økonomistyrelsen, men med samlingen af de to styrelser i Moderniseringsstyrelsen er projektet nu forankret et sted.

- ”Udskiftningen af PENSAB har været påkrævet længe, og nu er vi kommet et stort skridt nærmere. Nu hvor vi er samlet i et hus, kan vi i endnu højere grad udnytte synergier og fælles viden til at udvikle et brugervenligt og effektivt system”, fortæller Carsten Carlsen, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen.

Et nyt og mere tidssvarende system skal give bedre mulighed for effektivisering af arbejdsgange i pensionsadministrationen, og vil desuden være billigere at vedligeholde. PENSAB benyttes af ca. 2.500 brugere i stat, kommune og pensionskasser.

Også hos leverandøren Logica er afdelingsdirektør Torben Iversen glad for, at kontrakten er indgået:

- ”Vi ser frem til at skulle levere det nye PENSAB, ligesom vi glæder os til et udvidet samarbejde med Moderniseringsstyrelsen. Vi har valgt en åben, moderne og fleksibel løsning og en platform som understøtter visionerne og tankerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Vi er dermed overbeviste om, at Moderniseringsstyrelsen vil opleve stor frihed og fleksibilitet i arbejdet med det nye PENSAB.”


 

Mest Læste

Annonce