Nyt skridt mod holdbar vækst – Finansloven for 2011

09/11/2010 14:04

Nick Allentoft

En vækstpakke, flere unge i uddannelse, ny kræftplan og en målrettet indsats mod ghettoisering er klare prioriteter i aftalen om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Dansk økonomi er nu igen ved at finde fodfæste. Med aftalen og en ny vækstpakke forbedres vilkårene yderligere for ny vækst efter krisen i hele Danmark. Pakken ligger i forlængelse af de seneste års aktive finanspolitik med fokus på vækst og beskæftigelse.

Målet med vækstpakken er at fremme innovation og produktudvikling hos iværksættere og i

små og mellemstore virksomheder. Det sker ved at styrke markedet for risikovillig kapital med op til 10 mia. kr., heraf 5 mia. kr. fra pensionsinstitutterne og 2¼ mia. kr. via statslige låne- og kautionsordninger.

Finansloven betyder samtidig massive investeringer i forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. Turisterhvervenes konkurrencevilkår styrkes ved større fradrag for moms på hotelydelser, der kommer højere bundfradrag ved udlejning af sommerhuse og der etableres et Videncenter for Kystturisme.

Hertil kommer en lempelse af multimedieskatten og iværksætteskatten ligesom forskerskatteordningen omlægges.

”Vi er blevet enige om en vækstpakke, flere i uddannelse og øget forskning, så vi styrker vilkårene for vækst og velfærd i hele Danmark. Aftalen er et nyt skridt fremad mod et holdbart opsving.

Aftalen ligger inden for rammerne af genopretningsaftalen, så de offentlige underskud bringes ned, og henstillingen fra EU kan indfries.

Finansloven for næste år viser, at det kan lade sig gøre at finde ansvarlige løsninger, der gavner Danmark og borgerne. Vi holder budgetterne og gavner samtidig vækst og beskæftigelse. Så jeg er en rigtig tilfreds finansminister”, siger Claus Hjort Frederiksen.

En veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for vækstmulighederne i dansk økonomi. Søgningen til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser er øget markant i de seneste år. Samtidig falder færre fra uddannelserne. Med aftalen muliggøres optagelse de mange ekstra elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne. Der tilvejebringes desuden 2,4 mia. kr., som medgår til etablering af knap 9.000 praktikpladser som led i den særlige indsats på praktikpladsområdet.

Der er aftalt en række målrettede indsatser for at bringe ghettoen tilbage til samfundet. De omfatter blandt andet obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn med danskproblemer og uddelingen af forældrepålæg, hvis et barn fx ikke møder op i dagtilbud eller passer sin skole. Samtidigt er der med aftalen på boligområdet givet et ekstraordinært løft til renoveringer på i alt 5 mia. kr. i 2011-2013, og der er afsat ½ mia. kr. til nedrivning af boligblokke i 2011-2014 via midler fra Landsbyggefonden.

Se presseresuméerne her

Se aftale om finansloven for 2011 her
 

Mest Læste

Annonce