Nyt værktøj skal opdage nomadefamilier

24/01/2012 10:29

Nick Allentoft

Et nyt og simpelt it-værktøj sættes nu ind over for nomadefamilier. Værktøjet angiver urovækkende flyttemønstre og giver dermed kommunerne mulighed for at opdage eventuelle tilflyttende nomadefamilier, før det er for sent. Værktøjet er netop færdigudviklet af den danske it-virksomhed KMD i samarbejde med to af landets kommuner.

Halsnæs Kommune og Mariagerfjord Kommune har i samarbejde med it-virksomheden KMD udviklet et nyt værktøj, der kan bruges som et tidligt varsel til kommunen om eventuelle, tilflyttede nomadefamilier. Nomadefamilier er socialt udsatte familier, som flytter fra kommune til kommune. Herudover kan værktøjet henlede opmærksomheden på børn, der flytter meget ofte internt i kommunen og måske har behov for hjælp.

Værktøjet består i alt sin enkelthed af månedlige rapporter, der belyser antallet af flytninger mellem kommuner og inden for en kommune, for børn under 18 år.

- Vi ved, at børn i familier, der flytter meget, hyppigere får forebyggende foranstaltninger eller er anbragte. Og vi kender alle sammen de senere års medieeksponerede eksempler på nomadefamilier. Vi sætter derfor pris på, at vi sammen med KMD har udviklet et værktøj, der yderst simpelt, men effektivt kan hjælpe os med at opdage eventuelt problematiske familier på et tidligt tidspunkt, fortæller familiechef i Halsnæs Kommune Jan Dehn, der er medlem af Børne- og Kulturchefforeningens Familienetværk.

Hvis den tidligere bopælskommune har en eller anden form for registrering på et barn, vil barnet formodentlig være med i rapporten, før sagen overdrages til den nye bopælskommune.

Samtlige af projektets parter understreger, at mange flytninger ikke nødvendigvis er ensbetydende med problematiske familieforhold.

Flyttemønstre skaber opmærksomhed
I KMD og kommunerne ser man it-værktøjet som et element i et længere sagsforløb.

- It-værktøjet løser jo ikke de familiære problemer, men nyttig information om antallet af flytninger kan være nøglen til at opdage mønstre, kommunen ikke var opmærksomme på og dermed skabe grobund for den nødvendige fokus og opfølgning overfor både tilflyttede børn og kommunens ”egne” børn, forklarer Søren Henriksen, direktør i KMD og tilføjer:


- Alt andet lige er en tidlig indsats over for en udsat børnefamilie bedre for børnene og måske billigere for kommunen, hvis det betyder man kan undgå en større indgriben senere.

Ifølge en rapport fra 2010 fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd flytter børn, der får en forebyggende foranstaltning eller anbringes uden for hjemmet mere end øvrige børn.

Mariagerfjord Kommune, der også har været med til at udvikle systemet, fremhæver vigtigheden i, at børn i familier, der flytter ofte, kan have brug for støtte.

- Børn har brug for at få tid til at kunne opbygge og fastholde relationer til andre børn og voksne. Det når de ikke, når familien flytter igen og igen. Forskning viser, at det er meget væsentligt, at børn lærer at indgå i relationer til andre, og at det er altafgørende for, at de også som voksne formår at danne bæredygtige relationer til andre mennesker, forklarer familiechef i Mariagerfjord Kommune Kit Borup.

Kommunerne vil i processen udover it-værktøjet også kunne anvende Halsnæs Kommune og Langeland Kommunes fælles nyudviklede arbejdsgangsbeskrivelse, der angiver, hvordan tilgangen til nomadefamilier varetages bedst muligt.
 

FAKTA

Andel af børn, der har boet i mere end en kommune (2007):
35,8 pct. af de børn, der modtog en forebyggende foranstaltning
70,3 pct. af de børn, der blev anbragt for første gang i 2007
24,2 pct. af de øvrige 0-17-årige børn

Kilde: ” Udsatte Børnefamilier i Danmark” (2010)
/KMD/

Mest Læste

Annonce