OAO: Unødvendige besparelser i kommunerne?

01/10/2011 13:54

Nick Allentoft

77 ud af 98 kommuner vil spare samlet 2,3 mia. kr. i 2012. Med de ekstra besparelser i 2012 vil kommunerne komme lagt under den serviceramme, der er aftalt med staten.

OAO har gennemgået budgetmaterialet fra alle landets 98 kommuner. Gennemgangen viser, at 77 ud af 98 kommuner, svarende til 79 pct.,vil skære ned på driften i 2012. Samlet forventer de 77 kommuner at spare ca. 2,3 mia. kr. i forhold til budgettet for 2011.

Af de 77 kommuner, der forventer at spare, skal 12 af dem spare mindst 50 mio. kr. og 5 mindst 100 mio. kr.

De ekstra besparelser i 2012 skal ses i forhold til den bølge af nedskæringer, der allerede har ramt kommunerne. I budgettet for i år blev der skåret ned med omkring 5 mia. kr.

De ekstraordinært store nedskæringer i 2011 har blandt andet medført, at kommunernes budgetter for 2011 samlet set ligger ca. 1,2 mia. under den driftsramme for 2011, som blev aftalt med regeringen. Når kommunerne vil spare yderligere 2,3 mia. kr. i 2012 vil de komme endnu længere ned under den ramme, der ellers er lagt for de kommunale driftsudgifter.

De ekstra besparelser kan både skyldes en lokal prioritering OG et ydre pres som følge af stigende udgiftsbehov sammen med vigende indtægtsgrundlag samt særlige udligningsproblemer mellem kommunerne.

Formand for OAO Dennis Kristensen (FOA) er skuffet over kommunernes spareiver:

·Vi har netop været igennem meget store nedskæringer, som har betydet et dramatisk fald i antallet af ansatte i kommunerne.

·Den nye regering må skabe mulighed for, at de lokale budgetter kan øges med de lovede 1,4 pct. i de kommende år.

·Men der er også behov for at kommunerne genovervejer prioriteringen inden den endelige budgetvedtagelse. Specielt hvis en del af pengene går til nye anlægsprojekter, sådan som KL ligefrem har pralet af.

·Endnu en stor sparerunde, som der nu er lagt op til, vil give mærkbare serviceforringelser for borgerne.

Mest Læste

Annonce