Odder: Bedst på vilje og evner

Infrastruktur

16/11/2010 10:07

Nick Allentoft

Odder er en af de kommuner, der har gjort det bedst på nettet i flere år. DenOffentlige har spurgt kommunaldirektør Jesper Hjort hvorfor.

- Vi er meget stolte over den flotte placering, for vi går meget bevidst efter – også – at være en digital kommune. Det gennemsyrer hele vores organisation og også borgerne – Odder vil være førende digitalt, fordi der er så mange gevinster i det – først og fremmest i form af flere muligheder for at tilrettelægge sit liv som man vil, siger kommunaldirektør Jesper Hjort fra Odder Kommune.

Odder er en af Danmarks mest kendte digitale kommuner. For nogle år siden etablerede man Oddernettet, hvor der blandt andet er åben debat, og siden er flere andre initiativer kommet til.

- Vi har i mange år været i front på indsatser som elektronisk dokument- og sagshåndtering, tilbud om hjemmesider til alle borgere, langt højere udbredelse af digital signatur, hvor vi som den første kommune udleverede digitale signaturer til borgerne på USB-stick, og efter at alle medarbejdere havde fået det efter tvungen overgang til at modtage lønsedler i e-boks, fortæller kommunaldirektøren om en strategi, der i høj grad bærer præg af prioritering og planlægning. Men kanalstrategier er Odder ikke nået til endnu.

- Vi snakker selvfølgelig også kanalstrategi. Indtil nu har vores strategi været at se de digitale muligheder som et meget attraktivt supplement til de traditionelle kanaler, og det er lækkert, at den strategi er blevet købt af borgerne, siger han og peger på den satsning, der har gjort den største forskel.

- OdderNettet trækker meget af det, fordi det er lykkedes at gøre det til et meget levende web-sted, med masser af nyheder, masser af debat,net-TV og altså også alt den reelle selvbetjening, som vi kan skaffe, fortæller kommunaldirektøren, der er stolt af, at satsningen har givet synlige resultater.

Vilje frem for penge

Denne tilgang har givet anerkendelse flere gange.

- Vi har i alle årene været i toppen af ”Bedst på Nettet” og vi har for længst med en ambitiøs it-strategi besluttet, at vi vil være bedst digitalt i det hele taget. Placeringen i denne undersøgelse viser, at vi er rigtig godt på vej mod dette endnu større mål, siger kommunaldirektøren, og afviser samtidig, at det er et spørgsmål om penge.

- Vi har ikke mange penge at sætte i det, så opskriften er simpel: vilje og hårdt arbejde i hele organisationen. Alle medarbejdere arbejder med på de digitale mål”, siger Jesper Hjort.

 

Billedet: I forbindelse med beslutningen om at alle medarbejdere skulle have deres lønseddel i eBoks, blev samtlige kommunens medarbejdere kaldt ind til et 30 minutters kursus, hvor de først fik udstedt en digital signatur, hvorefter de blev undervist i brugen af eBoks. I løbet af kursustiden oprettede de sig selv som brugere på eBoks, så de med det samme kunne gå hjem og tjekke deres lønseddel. På den måde fik medarbejderne ikke alene et kompetenceløft, men de blev også digitale ambassadører for Odder Kommune.
 

Pluk fra Odder Kommunes IT-strategi

”OdderNettet er kommunens digitale omdrejningspunkt og ansigt udadtil.
For at komme af med kommunens budskaber, opnå høj grad af selvbetjening og borgerinddragelse tilstræbes mange besøgende på hjemmesiden – ingen kunder i butikken ingen handel. Dette kan bl.a. opnås ved:

  • Daglige lokale nyheder, debat og inddragelse, god serviceinformation, godt og bredt udvalg af selvbetjeningsløsninger og jobannoncer.
  • Borgerne føler, at det er deres hjemmeside. Dette gøres bl.a. gennem et tilbud til foreninger og borgere om, at de kan profilere deres foreninger, arrangementer og hjemmesider – og i øvrigt bidrage med indhold.

Nyheder
Der tilstræbes et højt nyhedsflow med flere daglige nyheder. Alle nyheder skal journalistisk bearbejdes. Nyheder må godt gå ud over den kommunale verden – igen for at få besøg.
Alle medarbejdere skal tænke i kommunikation og nyheder jævnfør kommunens informationspolitik.

BorgerInformation
Alle informationer, som borgerne efterspørger, skal være tilgængelige på hjemmesiden. Det er naturligt for medarbejderne at bidrage med indhold og at tænke digitalt.

Selvbetjening
Odder Kommune baserer sig fortrinsvis på markedets førende standard for selvbetjeningsløsninger, men er også i nogle situationer indstillet på at gå ”egne veje”. Odder Kommune sikre en sammenhæng og en udvikling på området, så Odder kan bevare og udvikle en førende position i relation til IT-baserede services til borgere og virksomheder.”

Organisatoriske arbejde
Vi har udviklet bedre interne styringsredskaber. Det har bl.a. resulteret i en Kanalstrategi, IT-strategi, IT-projektmodel, IT-governance og uddannelse af to ”LEAN-konsulenter

Borgernes dom over hjemmesiden
Alt det ovennævnte er i princippet ligegyldigt, hvis borgerne ikke benytter hjemme-siden. Så det primære argument for at vores arbejde med hjemmesiden er lykkedes, kan ses ved, at vi har:

  • Danmarks næstbedst besøgte kommunale hjemmeside (kun Læsø er bedre)
  • Høj grad af selvbetjening og digital borgerinddragelse
  • Højeste brugervurdering i Bedst på Nettet
     

Mest Læste

Annonce