Offentlig ledelse: Gør noget nyt

09/11/2011 13:49

Nick Allentoft

”Hvorfor bliver man ved med at ansætte nogen, der gør det, der altid er blevet gjort. Det forstår jeg ikke.”


Det siger Birgit Søderberg, der er forstander på Kvindehjemmet på Jagtvej.
Hun understreger, at tidens konsensus er : ”En god leder er den, der gør, det der bliver sagt.”
Hun opfordrer til, at man gør noget andet:
»Hvornår tør man åbne op for, at andre ideer kan begynde at herske? Der er en koncepttankegang over det her med offentlig ledelse, hvor jeg tænker, at det at sætte processer i gang, hvor du faktisk er ude at aktivere de kræfter, der er, og de stemmer der er, det tager noget længere tid, men det her det tager jo også enorm lang tid.«

Se videointerviews med offentlige ledere her (højre spalte for oven)

Evalueringskulturen er også på vej ud på et sidespor:
»Nu finder man ud af, at nu skal vi også evaluere indsatsen, og så får man et koncept ud.
”Nå ok har du været med til at udforme det koncept,” spørger jeg. ”Nej, men vi har jo lavet nogle forskellige pilotprojekter,” svarer de. ”Jamen var vores område og vores faglighed inddraget,”? ”Nej det var det ikke, det handlede det ikke om”, og sådan kan du blive ved.«
Hvis hun som leder skal komme derhen, hvor hun gerne vil, så er hun afhængig af, at nogen har lyst til at bruge nogle kræfter på at få os derhen.
»Og ikke bare det, at du har fået at vide, at det er din opgave som leder - hvis ikke du går derhen, så er du en dårlig leder. Det bliver jo også italesat. Og så er vi tilbage ved ”En god leder er den, der gør, det der bliver sagt.«
 

Mest Læste

Annonce