Vi arbejder sindssygt meget med styring og prioritering

Ledelse

08/11/2011 19:00

Nick Allentoft

”Det er vigtigt i fremtidens offentlige lederskab at fastholde, at et element er særligt centralt. Skal det være meningsfuldt, er det at fokusere på opgaven"

Så klart udtrykker Susanne Aaholm sig til DenOffentlige. Hun er hospitalsdirektør på Hillerød Hospital.
Hun påpeger, at vilkårene for megen offentlig ledelse i dag er, at styring og det at overholde bundlinjen fylder meget.
   »Det er et samfundsmæssigt vilkår, fordi vi skal styre udgifterne, det er et samlet finansielt vilkår,« siger hun.
På Hillerød Hospital er fokus patienters behov, sikkerhed og behandling.
   »Det er den opgave, vi alle retter blikket imod, og hvis jeg skal kondensere det: Det er den ledelsesmæssige dimension at fastholde, at et element er særligt centralt.«

Se interviews med offentlige ledere her (i højre spalte)

Hun påpeger det vigtige hendes organisationen.
   »Vi arbejder med fokus på patienterne. Men vi arbejder også med den faglige kerne, der gør behandlingen god for patienterne. Hvad er outcome for patienterne i situationen, i processerne, i patientforløb i service og i serviceoplevelse. Det er ikke uvæsentligt,« pointerer Susanne Aaholm.
Samtidigt spørger hun, hvad outcome er for vores sundhedsprofessionelle læring, i erkendelsen, at oplevelsen af at vi bliver bedre og bedre til vores metoder?
   »Jeg taler til vores alle sammens og navnligt til vores sundhedsprofessionelle grundlæggende engagement i, at det skal være godt for vores patienter. Det engagement er sindssygt stærkt hos professionerne,« mener hun.

Engagement og lyst
Hvis hun kigger i den retning, så bibringer hun også en anerkendelse af det engagement.
   »I det skabes også lysten til at lige at gå den ekstra mil eller gå det næste skridt til at møde denne opgaveløsning. Det synes jeg vi er meget ved at skabe i sundhedssektoren på trods af det omdømme, vi har i det øvrige samfund.«
Hun ser også barrierer i arbejdet til at sikre patienternes behov, sikkerhed og behandling.
Den vigtigste ledelsesmæssige udfordring her, det er at have metoder og processer, så man kan forcere disse barrierer i dialog.
   »Jeg tror, at en voldsom konfrontation af barriererne for at drive nogle bedre resultater, fører til konflikter og opløsning. Vi er nødt til hele tiden at nærme os disse spørgsmål. Det kan være, at det er f.eks. nogle arbejdstidsregler, der blokerer, og så er den vigtigste ledelsesmæssige udfordring at sætte opgaven før reglen,« understreger hun
For hende handler det hele tiden om at pege på, at her er der en central opgave, der handler om patienterne og deres sikkerhed, og stoltheden som sundhedsprofessionelle er at sætte den opgave foran. Men det skal ske i processer og langsomt.
   »Ledelsesmæssigt handler det om at få skabt processen og engagementet og bevare fokus på patienterne,« slutter Susanne Aaholm.
 

Mest Læste

Annonce