Offentlig-privat innovation til debat

Velfærd

09/12/2013 11:05

Freja Eriksen

OPI er et af de vigtige kort, der skal spilles på velfærdsområdet. Det mener Vestager, Søgaard Larsen, Rose Skaksen og OPI-Lab. Men de er langt fra de eneste, der kan se modellens muligheder. Alle disse forskellige perspektiver åbner OPI-Lab nu op for med en stafet om OPIs effekter, udfordringer og udbredelse på DenOffentlige.dk.

”Vi sætter stafetten i gang for at sætte mere fokus på hvor vigtig offentlig-privat innovation er. At OPI er en af de helt centrale modeller for løsning af de udfordringer, der er inden for velfærdsområdet.”

Det siger Susan Dalum, projektleder for OPI-Lab, der sætter OPI-stafetten i gang på DenOffentlige.dk.  OPI-Lab, eller Laboratorium for Offentlig-Privat Innovation og Velfærdsteknologi, udvikler konkret velfærdsteknologi og opsamler erfaringer og ny viden, der skal danne fundamentet for nye OPI-samarbejdsmodeller og vise mulighederne inden for offentlig-privat innovation.

Det tværregionale projekt har for nylig lanceret platformen OPI-guide.dk, skrevet af OPI-aktører til OPI-aktører. OPI-stafetten er sammen med OPI-guide.dk et led i professionaliseringen af OPI. Det, at fremtidens OPI projekter når frem til udbud og implementering og dermed kommer til at skabe værdi.

Vestagers OPI-indlæg

Nytænkning giver bedre fødsler 

"Regeringen har en vision om en mere moderne offentlig sektor. OPI er en vigtig brik i at virkeliggøre visionen. Vi skal realisere og udbrede idéer, nytænkning og innovation for at bruge vores faglighed, vores tid og vores penge smartere." 

Læs mere: Margrethe Vestagers indledende indlæg i OPI-stafetten

 

Vestager: Sansestuer vs. spareprojekter

Margrethe Vestager skyder OPI-stafetten direkte i gang fra en af sansestuerne på Nordsjællands Hospitals fødselsgang. Et eksempel, der viser styrken ved OPI, og en styrke, der, som Vestager formulerer det, ligger i,

”At offentlige organisationer og private virksomheder sammen kan skabe innovative løsninger, så vi får mere eller bedre velfærd for pengene. Sansestuerne er ikke et spareprojekt. Det giver fødende kvinder en markant bedre fødselsoplevelse og jordemødrene en større arbejdsglæde. Ressourcerne til denne velfærdsydelse anvendes altså bedre end før.”

Med lanceringen af regeringens strategi for intelligente offentlige indkøb, var det oplagt at bede Margrethe Vestager om at indlede stafetten.

”Så har vi den politiske vinkel med,” siger Susan Dalum. Hun fortsætter,

”I næste omgang kommer så den private virksomhed i form af Allan Søgaard Larsen, der er CEO for Falck. Det er vigtigt, at vi får nogle virksomheder, som er kendte, og som spiller på OPI banen, med. De er gode rollemodeller for andre virksomheder.” 

Ledelsesforankring i udviklingsfasen

”Et af formålene med stafetten er, at bevise over for ledelsen, at OPI har effekt. At skabe ledelsesforankring. Så er der nemlig større sikkerhed for at den vil implementere det i driften,” siger Susan Dalum.

En af de store udfordringer ved OPI projekterne er, ifølge Dalum, at sørge for, at projekterne ikke blot lever deres eget liv - og først bagefter implementeres.

”Ledelsen skal frigøre ressourcer til at medarbejdere kan være med allerede i udviklingsfasen. Og det gør de, hvis de kan se, at der rent faktisk er nogle store effekter at hente hjem. Derfor anbefaler vi, at man allerede tidligt i et OPI projekt præsenterer det for ledelsen. Sikrer sig, at man har ledelses opbakning fra start af. Inviterer folk fra drift ind fra starten - så de tager ejerskab, og der bliver skabt sammenhæng allerede i udviklingsfasen.”

Mette Rose Skaksen: Lokale forhold indtænkt

DI’s chef for offentlig-privat samarbejde, Mette Rose Skaksen, lægger ligeledes vægt på involveringen af alle de relevante aktører tidligt i processen,  

”For at få udbredt resultaterne af de OPI projekter, som gennemføres, kan det være en god ide, at flere offentlige institutioner går sammen om at få løst en konkret fælles problemstilling. Det vil betyde, at de løsninger som udvikles, tager højde for lokale forhold på eksempelvis hospitaler, dagsinstitutioner og plejecentre, så løsningerne lettere kan udbredes til andre steder i landet. Et godt eksempel er samarbejdet mellem Horsens Kommune, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er gået sammen om udviklingen af et fælles service center, som skal bidrage til udviklingen af rentable telemedicinske løsninger. ”

Mette Rose Skaksen fremhæver OPI-modellens forcer,

”OPI er en god model i de tilfælde, hvor udviklingen af et koncept til en eller flere offentlige institutioner kræver en høj grad af bruger- og medarbejderinddragelser, og hvor virksomhedens specialistkompetencer samtidig kan komme i spil.”

Hos OPI-Lab har man også fokus på de gode cases fra kommuner og regioner.

”I løbet af stafetten vil vi gerne have et par cases fra en region og en kommune med,” siger Susan Dalum. 

Læs første indlæg af Margrethe Vestager:  Nytænkning giver bedre fødsler

Følg OPI-stafetten på DenOffentlige.dk 

 

Mest Læste

Annonce