Offentligt forbrug i den rigtige retning

01/03/2011 12:56

Nick Allentoft

FINANSMINISTERIET: De foreløbige Nationalregnskabstal for det offentlige forbrug viser en vækst på 1,7 pct. i 2010, hvilket er 0,7 pct.-point mere end skønnet i decemberredegørelsen. Den samlede vækst dækker over, at det offentlige forbrug faldt i 3. og 4. kvartal efter en høj vækst i begyndelsen af året. Det offentlige forbrug lå i 4. kvartal kun 0,5 pct. højere end året før. Tallene er forbundet med usikkerhed, jf. Danmarks Statistiks kommentarer til tallene.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen afviser Arbejderbevægelsens Erhvervsråds påstande om, at de foreløbige tal udgør et problem for regeringens genopretningsplan.

"Vi havde i forvejen regnet med en vækst i forbruget på 1 procent i 2010 og ikke nulvækst, som AE giver udtryk for. Jeg hæfter mig ved, at den offentlige beskæftigelse er steget mindre, end vi har regnet med i 2010. Og siden sommeren 2010 kan vi se, at den offentlige beskæftigelse er faldet, og at det samlede offentlige forbrug også er reduceret. Det er et klart tegn på, at kommuner og regioner er ved at rette ind efter de aftalte budgetter for 2011.

Der er ingen tvivl om, at kommunerne kan og skal overholde aftalen for 2011, som vi har lavet om at holde udgifterne i ro. Udviklingen i sidste del af 2010 viser da også, at kommunerne har forstået budskabet og er begyndt at indrette økonomien efter det aftalte budget for 2011. De budgetter, som er lagt og vedtaget, er helt i overensstemmelse med regeringens genopretningsplan, som jo først gælder fra 2011.

For at sikre, at budskabet om at holde udgifterne i ro står klart for alle, er der fra 2011 indført strammere styringsmekanismer, herunder modregning i bloktilskuddet ved budgetoverskridelser. Hvis budgetterne ikke holdes, må vi stramme styringsmekanismerne yderligere."

Finansministeriets endelige vurdering af det offentlige forbrug i 2010 afventer Danmarks Statistiks indarbejdelse af årsregnskaberne for 2010, hvor der den 25. marts offentliggøres nye tal baseret på statsregnskabet for 2010 og primo juni en opgørelse, der beror på regnskaberne for kommuner og regioner i 2010.

Mest Læste

Annonce