Opfølgende hjemmebesøg hos ældre betaler sig

19/05/2011 12:40

Nick Allentoft

KL: Det betaler sig at følge op med hjemmebesøg, når en ældre borger har været indlagt på sygehuset. Over en halvårlig periode sparede de involverede kommuner 12.688 kr. pr. borger. Samtidig genindlægges den ældre i mindre omfang. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Sundhedsinstitut har gennemført for KL.

”Det er gevinster, der kan mærkes. Jeg forventer derfor, at undersøgelsens resultater vil medvirke til, at flere regioner og kommuner vil igangsætte opfølgende hjemmebesøg,” siger Anny Winther, formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg.

Undersøgelsen om opfølgende hjemmebesøg omfatter ældre borgere over 78 år, der modtager besøg af egen læge og af den kommunale hjemmesygeplejerske, efter borgeren har været indlagt på et sygehus. Besparelserne opstår, fordi der sker en reduktion i forbruget af kommunale ydelser til borgere, der får tilbudt opfølgende hjemmebesøg, i forhold til borgerne som udskrives uden tilbuddet.

Udover den økonomiske gevinst, så vinder den ældre borger også på det. For ældre borgere, som modtager opfølgende hjemmebesøg genindlægges i det efterfølgende halve år ikke i samme udstrækning som patienter, der ikke modtager et opfølgende besøg. På den måde reduceres det gennemsnitlige antal indlæggelser pr. borger med 11 pct.

”Det er meget positivt, at vi får dokumenteret gevinsterne ved at samarbejde om at følge op på de ældre patienter. Jeg håber især, at undersøgelsen vil overbevise de praktiserende læger om, at opfølgning i borgerens eget hjem giver rigtig god mening,” siger Anny Winther.

Læs rapporten fra Dansk Sundhedsinstitut her

Læs mere på Dansk Sundhedsinstituts hjemmeside her

Mest Læste

Annonce