OPS: Markedsdialog flyttede grænser

Ledelse

30/5/13 11:56

Nick Allentoft

Interessen for det offentligt-private samarbejde er på vej op i et nyt gear, viser debatten på OPS Årsdag. Både regering, kommuner og leverandører er enige om visionen, men vejen frem er stenet og køretøjet skal gennem omfattende forandringer på begge sider.

Der sker noget på OPS-området i disse år. Nyt udbudsdirektiv på vej, Udbudsrådet er for nylig afløst af Rådet for Offentlig Privat Samarbejde, nye strategier er på vej fra regeringen og flere og flere kommuner tager springet ud i nye udbudsformer. Kolding, Syddjurs, Greve, Odense og Gribskov er nogle få eksempler.
Nyheden er, at begge sider af bordet nu anerkender behovet for selverkendelse, og her viser Gribskov Kommune nu vejen med et historisk modigt udbudsprojekt.
Den nordsjællandske kommune er i gang med forberedelserne til, hvad de selv kalder, Danmarks største udbud af kommunale velfærdsydelser. Det fortalte sundhedschef Mette Bierbaum på OPS Årsdagen hos Dansk Erhverv torsdag d. 30. maj.
Kommunen har bragt hele ældreområdet i spil på et afsæt af demografiske udfordringer, en låst økonomi og dermed et enormt behov for at tænke nyt.
”Vi har gode erfaringer med, at tænke nyt sammen med andre,” fortalte Mette Bierbaum, da hun sammen med kommunens rådgiver fra PWC gennemgik den markedsdialog, man har udført som forberedelse til de kommende udbud.
Rådgiverne har faciliteret dialogen med markedet med udgangspunkt i, at kommunen i højere grad skal sælge sig selv og have viljen til at tilpasse sine projekter bedre til markedet. Det øger det frirum, der giver nye løsninger, og forbedrer parternes muligheder for at indrette løsninger og projekter optimalt, fortalte Gribskov Kommune.

Åbenhed og eksport

I den efterfølgende debat med salen bekræftede flere deltagere fra den private side, at dialogen med kommunen har tilført et bedre og mere konstruktivt perspektiv på det offentligt-private samarbejde. Adm.Dir. Thomas Helt fra Quick Care satte ord på leverandørernes selverkendelse.
”De gode ideer er først gode, når de bliver brugt ude i virkeligheden på den rigtige måde. Derfor er der heller ingen grund til, at vi som leverandører er bange for at være åbne. Den største konkurrent til os er jo ikke en anden leverandør, men det offentlige selv,” påpegede direktøren, hvis virksomhed på blot seks år er gået fra to til 140 ansatte og senest har etableret sig i udlandet.
”Taber jeg til en konkurrent er jeg ikke god nok, men hvis det offentlige ikke udbyder har jeg ikke noget marked at konkurrere på, og dermed forringes mine eksportmuligheder også,” sagde Thomas Helt, og pegede dermed på en af knasterne i debatten om OPS, nemlig, muligheden for at øge danske virksomheders eksport af velfærdsløsninger og teknologi.
”Jeg har ikke mødt danske kommuner , der har eksporteret til Norge, hvor vi selv er. Min pointe er, at det giver ikke megen eksport, når kommunerne laver løsningerne selv,” fortalte direktøren, og roste Gribskov Kommune for sin markedsdialog.
”Det har været langt over mine forventninger,” sagde han.

Corydon: Økonomi er udgangspunktet

Behovet for nytænkning i de offentlige indkøb har været drivende for staten i de senere års politiske og forvaltningsmæssige tilgang til det offentligt-private samarbejde. Markedsdialogen, som Gribskov har sat nye standarder for ved at kigge på et stort service- og driftsområde, er blandt de nye muligheder, men også funktionsudbud er fremhævet som en vej for innovative udbudsmodeller.
Visionen er, at se den offentlige økonomi bredere, og dermed gøre op med et ensidigt fokus på produktets pris. Således har Jakob Scharff, der i dag er OPS-chef hos Dansk Erhverv og før det OPS-missionær for KL, fremhævet behovet for at se på den totale pris i et produkts levetid – forkortet TCO for Total Cost of Ownership.
Finansminister Corydon anerkendte på OPS-dagen behovet for at nytænke, men advarede mod at blive alt for kreativ i beregningen af produkters værdi. Samtidig understregede han, at den nuværende indretning og styring af den offentlige økonomi, står i vejen for mere nytænkning.
”Den grundlæggende styringsmodel kan godt rumme det her med at tænke økonomien bredere selvom jeg anerkender, at der kan være nogle udfordringer. Men vi bør nok i højere grad insistere på, at når nogen har vist, at noget er en rigtig god ide, så skal det udbredes. Det kan vi for eksempel gøre i kommuneaftalerne, så i sidste ende er det nok mere et spørgsmål om vilje, hvor alle parter må løfte deres del af ansvaret,” fremhævede finansministeren, og pegede derefter på en central offentlig udfordring i forsøget på at høste gevinster gennem indkøb.
”Der er bud efter de penge, vi kan frigøre på ordentlige offentlige indkøb, og derfor er der et fokus på pris. Men pris er også TCO og hensyn til funktionen. Derfor anerkender jeg, at vi skal blive bedre til at tilrettelægge vores pengestrømme, så det i højere grad understøtter nye og smartere former for indkøb,” sagde Corydon.

/NTA/
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce