Patientoplysninger udveksles allerede mellem sygehusene

09/12/2010 12:15

Nick Allentoft

Ét fælles system til elektroniske patientjournaler er ikke en forudsætning for, at sygehuse og afdelinger kan dele patientoplysninger. Allerede i dag deles oplysninger, og regionerne arbejder målrettet på at udbygge sammenhængen i it-systemerne

Regionerne og regeringen aftalte ved de årlige økonomiforhandlinger i år en plan for at samle de elektroniske patientjournaler på landets hospitaler. Senest ved udgangen af 2013 har de fem regioner fået samkørt deres systemer, så hver region kun har ét enkelt journalsystem. Samtidig udvides mulighederne for at udveksle oplysninger mellem regionerne.

- Vi har sammen med regeringen lagt en ambitiøs plan for at samle og kvalitetssikre patientjournalerne, så nu forventer vi arbejdsro. Det gælder for regionerne som for andre store virksomheder, at når man udskifter så store it-systemer, så tager det tid. Hvis vi forcerer processen, risikerer vi, at patienterne kommer i klemme, og at klinikerne skal bøvle med helt nye systemer, de ikke kender, siger Ulla Astman, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Strategien for trinvis indførelse af patientjournalerne blev valgt i 2007, blandt andet på baggrund af en rapport fra Deloitte. Her lød anbefalingerne til regionerne, at der ikke var et færdigt produkt på markedet, som regionerne kunne anskaffe, og at de derfor ville få mest ud af at samkøre og styrke deres eksisterende systemer i stedet for at starte forfra med at udvikle ét nyt fælles system.

Regionerne bliver i disse dage udsat for kritik. En del af kritikken af regionernes beslutning om valg af hver deres elektroniske patientjournal fokuserer på, at de forskellige systemer ikke taler sammen, og information derfor går tabt. Kritikken er delvist forfejlet, da der i dag deles information om patienter på tværs af landet. Det sker i e-journalen, som alle læger på sygehusene har adgang til. Også patienterne kan se deres egen e-journal på Sundhed.dk.

Et aktuelt initiativ, som giver øget patientsikkerhed, er et nyt medicinsystem - det fælles medicinkort - som regionerne tager i brug i løbet af 2011. Systemet gør patienternes medicinoplysninger tilgængelige for de behandlingsansvarlige sundhedspersoner og medvirker til at undgå forkert medicinering.

- Vi er godt på vej med at øge sammenhængen mellem it-systemerne. Det giver grundlag for bedre arbejdsgange til gavn for patientsikkerheden. Det vigtigste er at fokusere på, at de rette patientoplysninger udveksles mellem sygehusene og afdelingerne, og ikke om de fem regioner har én og samme elektroniske patientjournal, siger Ulla Astman.

Læs mere:

* RSI - Regionernes Sundheds-it - RSI blev etableret af regionerne i februar 2010 til at understøtte, at regionerne i fællesskab løfter en række forskellige opgaver på sundheds-it området.
 

Mest Læste

Annonce