Påvirkning fra mobiltelefoner klassificeres som muligt kræftfremkaldende

03/06/2011 10:43

Nick Allentoft

Sundhedsstyrelsen: En ekspertgruppe indkaldt af WHOs kræftforsknings agentur (IARC) har klassificeret radiofrekvente elektromagnetiske felter relateret til brug af mobiltelefon som muligt kræftfremkaldende for mennesker. ’Muligt kræftfremkaldende’ er den såkaldte gruppe 2B, og er baseret på en øget risiko for en ondartet form for hjernetumor (gliom).

Dokumentationen for en sammenhæng er begrænset. Derfor er det ekspertgruppens vurdering, at der kun er en mulig forøget risiko for kræft i hjernen ved brug af mobiltelefoner. Når det gælder risiko som følge af eksponering fra den trådløse trafik fra fx mobil- og radio/tv-master vurderer ekspertgruppen, at dokumentationen er utilstrækkelig til, at den kan klassificeres som forbundet med en øget risiko. Sundhedsstyrelsen vil se på den nærmere baggrund for IARCs vurdering, som vil blive publiceret snart, ligesom Sundhedsstyrelsen fortsat følger ny viden inden for området.

IARCs klassificering af de radiofrekvente elektromagnetiske felter giver anledning til at gentage Sundhedsstyrelsens råd om begrænsning af udsættelse af hjernen for mobiltelefoner i brug. De væsentligste råd er at anvende ’headset’, som er trådløse eller forbundet med ledning til telefonen, skrive sms’er i stedet for at tale i mobiltelefon og kun gennemføre den nødvendige kommunikation og undgå lange samtaler. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle aldersgrupper, der anvender mobiltelefon til kommunikation, benytter sig af sådanne enkle midler til at begrænse påvirkningen fra mobiltelefonens radiobølger. Det betyder også, at forældre må være med til at sætte grænser for børns brug af mobiltelefoner, herunder sørge for, at de yngste børn ikke får mobiltelefoner.

Generelt bør børn ikke bruge mobiltelefon, før de er i stand til på en fornuftig måde at begrænse brug af mobiltelefonen til samtaler. Forældrene må under alle omstændigheder fortælle børn, der bruger mobiltelefon, at det fx er sikrest at bruge head-set eller at sende SMS i stedet for at tale i telefonen.

Mest Læste

Annonce