Penge til forskning fordeles skævt

11/05/2011 14:26

Universiteterne modtager over hundrede gange så mange støttekroner til forskning og videnudvikling som professionshøjskolerne og erhvervsakademierne får tilsammen – også selvom sidstnævnte uddanner flere. Den skævvridning skal rettes op hurtigst muligt for at understøtte vækst og innovation i hele samfundet, mener FTF.

Pengestrømmen til forskning og videnudvikling flyder i retning af universiteterne. En beregning i et nyt vækstoplæg fra hovedorganisationen FTF viser således, at landets universiteter modtager omkring 7,7 milliarder kr. i 2011. Til sammenligning modtager professionshøjskoler og erhvervsakademier tilsammen 65 millioner kroner i samme periode.

Universiteterne har dermed fået mere end 118 gange så mange penge til forskning, som erhvervsakademier og professionshøjskoler har fået tilsammen til deres videnudvikling.

Til sammenligning uddanner professionshøjskoler og erhvervsakademier knap 60 procent af alle, der kommer ud på arbejdsmarkedet med en videregående uddannelse. Det viser en anden ny beregning fra FTF's nye vækstoplæg ”Vækst2”.

Den skæve fordeling af forskningsmidler skal der hurtigst muligt rettes op på, mener FTF.

”Penge til forskning og nytækning er afgørende for, at medarbejdere kan arbejde innovativt. Skal der udvikles nye produkter, ydelser og arbejdsprocesser, er det vigtigt, at der også tilføres penge til sikring af ny viden, på fx sundheds- og undervisningsområderne”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

Skæv fordeling, pilskæv fremtid
Det er afgørende at satse på innovation og viden fremover, skriver FTF i sit nye vækstoplæg.

Professionshøjskoler og erhvervsakademier uddanner blandt andet lærere, pædagoger, bioanalytikere og it-folk. Den manglende støtte til forskning på områderne betyder på længere sigt, at der bliver mindre rum til at skabe ny viden, nye arbejdsgange og løsninger, der kan bruges på arbejdsmarkedet, påpeger FTF.

Den skæve fordeling af forskningsmidler har derfor store konsekvenser. Samfundet går glip af den økonomiske og menneskelige gevinst, der kommer af at satse på forskning i professions- og erhvervsfagene, pointerer formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

”Der skal investeres langt mere i viden og innovation, end der bliver i dag. Forskning og øget viden giver mulighed for at øge produktiviteten og effektvisere det daglige arbejde. Det skaber vækst, som er nødvendigt for at opretholde velfærden i fremtidens Danmark”, siger hun.

FTF sætter fokus på problemet i vækstoplægget ”Vækst2”. Her påpeger hovedorganisationen, at viden og innovation er ét af otte vigtige rammevilkår, der kan skabe vækst og dermed bedre velfærd fremover i både den offentlige og den private sektor.

Kirstine Petersen, Journalistisk medarbejder/FTF

Mest Læste

Annonce