Personalestyrelsen: Ny hvidbog viser store udfordringer for statens arbejdspladser

23/09/2010 00:00

Nick Allentoft

Ny hvidbog viser, at statens arbejdspladser står over for store udfordringer de kommende år: Offentlige underskud, voksende gæld, andelen af erhvervsaktive falder, og medarbejdere og ledere ønsker markante ændringer af lønsystemet.

Hvidbogen bygger på helt nye undersøgelser og analyser, der bl.a. viser, at der er potentiale for at øge arbejdskraftudbuddet og forenkle overenskomstsystemet i staten.
Personalestyrelsen har i dag offentliggjort en hvidbog om statens arbejdspladser. Blandt de vigtigste konklusioner er:

  • Over halvdelen af de ansatte i staten vil have ændret lønsystemet, så en væsentlig større del af lønnen forhandles på den enkelte arbejdsplads – i dag fastsættes 90 pct. af lønnen i de centrale overenskomster.
  • Arbejdskraftudbuddet kan øges, hvis flere i staten arbejder på plustid, antallet af sygedage nedbringes, og lave pligtige afgangsaldre for tjenestemænd løftes.
  • Over halvdelen af lederne i staten vil gerne have færre overenskomster. Der er 164 overenskomster og aftaler i staten – 48 af disse dækker færre end 50 årsværk.

”Med hvidbogen og Lønkommissionens redegørelse har vi et solidt grundlag for de kommende overenskomstforhandlinger,” siger Lisbeth Lollike, direktør for Personalestyrelsen.
”Hvidbogen offentliggør bl.a. en helt nye undersøgelse, der viser, at medarbejderne i staten ønsker mere indflydelse på deres egen løn. Det er vi som overenskomstparter nødt til at lytte til. Vi må se på, hvordan vi kan udvikle vores lønsystem, så de lønkroner, der nu en gang er til rådighed, også bliver brugt rigtigt, ” siger Lisbeth Lollike.


Medarbejderne ønsker mere indflydelse på egen løn
Over halvdelen af de ansatte i staten vil have, at mindst 25 pct. af lønnen skal forhandles på den enkelte arbejdsplads – i dag forhandles kun 10 pct. lokalt, mens 90 pct. fastsættes i de centrale overenskomster. De ansatte ønsker også en tættere dialog med deres leder om deres løn. Over 60 pct. mener, at de i dialog med deres leder selv er bedst til at vurdere, hvad de skal have i løn. Kun 12 pct. af de ansatte har i dag adgang til selv at forhandle deres løn. På det private arbejdsmarked aftales lønnen i udpræget grad på den enkelte arbejdsplads. I den statslige sektor i Sverige forhandles hele lønnen lokalt.

Arbejdskraftudbuddet i staten kan øges
Hvidbogen viser, at frem mod 2020 falder andelen af erhvervsaktive med 50.000, og der vil være mere end 200.000 flere pensionister. Hvis 1/3 af de ansatte i staten laver en individuel aftale med deres arbejdsgiver om at forøge deres ugentlige arbejdstid med fx 2 timer (en såkaldt ”plustidsaftale”), vil det svare til 3.500 årsværk. Og nedbringes sygefraværet med blot én dag i staten, vil det svare til ca. 2.000 årsværk. Arbejdskraftudbuddet kan også øges, hvis tjenestemænd stimuleres til at blive længere tid på arbejdsmarkedet – i dag kan tjenestemænd trække sig tidligt tilbage med lille pensionsreduktion, og nogle store grupper inden for fx politiet og forsvaret forudsættes at gå på pension som 60- og 63-årige.

Lederne: For mange overenskomster
Over halvdelen af lederne i staten vil gerne have færre overenskomster. Der er 164 overenskomster og aftaler i staten – 48 af disse dækker færre en 50 årsværk. Hvidbogen giver eksempler på konsekvenserne af de mange overenskomster og aftaler, som de enkelte arbejdspladser skal administrere.

Yderligere oplysninger:
Lisbeth Lollike, direktør for Personalestyrelsen, tlf.: 33 92 42 29

Se kort video med Personalestyrelsens direktør Lisbeth Lollike, der fortæller om den nye hvidbog

Yderligere information
Se hvidbogen ”Hvidbog: Statens arbejdspladser. Fakta og udfordringer”

Se pressemeddelelsen udsendt i forbindelse med offentliggørelsen af hvidbogen

faktaark om arbejdskraftudbud

faktaark om løn

Mest Læste

Annonce