Peter Frandsen fra OUH til Sundhedsdirektion

01/10/2010 10:19

Nick Allentoft

Lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Peter Frandsen, rykker til Vejle og tiltræder en ny stilling som lægelig direktør i Region Syddanmarks sundhedsdirektion.

Peter Frandsen overgår til den nye stilling, når afløseren som lægelig direktør på Odense Universitetshospital er fundet. Det forventes, at en afløser kan være på plads omkring årsskiftet.

- Jeg føler, at jeg nu har aftjent min værnepligt på universitetshospitalet. I de næsten 15 år, jeg har været på sygehuset, har jeg lagt et stort arbejde i at udvikle stedet til der, hvor vi er i dag. Et arbejde jeg er stolt af. Nu glæder jeg mig til at virke i en ny rolle, hvor jeg får mulighed for at følge nogle af de opgaver, som jeg har arbejdet med på OUH, til dørs. Det giver generationsskifteaftalen mig de allerbedste muligheder for, siger Peter Frandsen.

- Vi har for øjeblikket rigtigt mange store opgaver i regionens sundhedsdirektion - særligt de store sygehusbyggerier og sygehusstrukturen kræver mange kræfter. Derfor glæder jeg mig over, at Peter Frandsen med sin store erfaring kan aflaste mig og direktør Per Busk på en række områder. Peter Frandsen har haft stor betydning for, at universitetshospitalet i Odense har nået en position som et af tre universitets-hospitaler i Danmark og landets største sygehus. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med Peter Frandsen, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Jens Elkjær.

- Jeg har arbejdet tæt sammen med Peter Frandsen, siden jeg kom til Odense for cirka et år siden. Jeg har stor respekt for Peter Frandsens faglighed. Særligt har han leveret en stor indsats omkring den omfattende specialeplanlægning, vi lige har været igennem. Jeg vil også meget gerne fremhæve Peter Frandsens indsats omkring forskning og i relation til kræftbehandling, hvor han har været en af de drivende kræfter bag de resultater, vi har nået, siger Jane Kraglund, administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital.

I henhold til Peter Frandsens generationsskifteaftale fratræder han og går på pension medio 2012.
 


Fakta
Udover Peter Frandsen består direktionen på Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus på nuværende tidspunkt af: Administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund, direktør Bente Kowal, direktør Judith Mølgaard, direktør Jens Peter Steensen og direktør Peder Jest.
De refererer alle direkte til sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær.
Region Syddanmarks sundhedsdirektion består fremover af: Sundhedsdirektør Jens Elkjær, direktør Per Busk og lægelig direktør Peter Frandsen.
 


Fakta om Peter Frandsen
Født i 1945
Student fra Esbjerg Statsskole
Lægelig embedseksamen, Århus Universitet 1973
Speciallæge i Ortopædisk kirurgi 1981 gennem uddannelse i Odense og Århus
Overlæge, Esbjerg Centralsygehus 1984
Ledende overlæge samme sted 1989
Ledende overlæge, afd. O og skadestuen, Odense Universitetshospital 1993
Cheflæge, Odense Universitetshospital 1996, og siden medlem af direktionen.
Doktor disputats 1986, Odense Universitet. Derudover et stort antal videnskabelige artikler om ortopædiske emner.
Viceredaktør i det skandinaviske videnskabelige tidsskrift, Acta Orthopaedica

Faglige tillidshverv:
Næstformand i Dansk Ortopædisk Selskab 1990-92
Formand i Dansk Ortopædisk Selskab  1992-94
Medstifter af (1992) og bestyrelsesmedlem (1992-1996) i Den europæiske føderation for ortopædisk kirurgi og traumatologi (EFORT)
Formand for Det regionale udvalg for Lægelig Videreuddannelse 2002-2009 og medlem af det Nationale Råd for Lægelig Videreuddannelse.
Var her med til at planlægge og implementere den nye lægelige specialuddannelse nationalt og i Region Syddanmark, herunder formand for det udvalg som planlagde omlægningen fra turnusuddannelse til klinisk basisuddannelse.
Medlem af Sundhedsstyrelsens Udvalg for Vurdering af Kræft Lægemidler (UVKL) og Det Nationale Organdonationsudvalg.
Har i direktionen især arbejdet med cancerbehandling og de kliniske afdelinger som varetager cancerbehandling på Odense Universitetshospital samt udbygningen af OUH, forskning, udvikling og specialeplanlægning med fokus på at sikre OUH's placering som et af de tre universitetshospitaler i Danmark.
 

Mest Læste

Annonce