Politikere hetzer mennesker med handicap og socialt udsatte

08/05/2011 11:08

Nick Allentoft

DH har i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen for Sociale Netværk, HK Kommunal, Socialpædagogerne og FOA inviteret til stormøde den 1. juni 2011. KL hænger handicappede og udsatte ud som udgiftstunge gøgeunger. Bredt initiativ med Danske Handicaporganisationer i spidsen går nu til modangreb.

Det er ren hetz, når handicappede og socialt udsatte får skylden for kommunernes dårlige økonomi. Det mener Danske Handicaporganisationer.

Frygten er, at hetzen fører til, at kommunerne får sat Folketinget ud af kraft.

”Debatten har kørt på ekstreme eksempler, som skaber et fordrejet billede af virkeligheden. På den baggrund forsøger kommunerne at gennemføre en markant svækkelse af både serviceloven og borgerens retssikkerhed ,” siger Stig Langvad, som er formand for Danske Handicaporganisationer.

Han peger på, at Kommunernes Landsforening kræver afskaffelse af klagemuligheder og større muligheder for at skære ned på handicapområdet. Men det truer udsatte grupper, mener både brugerorganisationer, interesseorganisationer og fagforeninger. Derfor er de gået sammen om at sige nej til hetzen mod de mennesker, der har et stort behov for hjælp og støtte. De deltagende organisationer er Danske Handicaporganisationer, Socialpædagogerne, Foreningen Det Sociale Netværk, HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og FOA.

”Der er flere, der har brug for hjælp. Men det er afgørende at huske, at der bag hvert eneste tal i den statistik gemmer sig et rigtigt menneske, som ikke får et værdigt liv uden den hjælp,” siger formand for FOA Dennis Kristensen

”Vi har længe set tegn på, at kommunerne vil være helt frit stillede til at handle efter forgodtbefindende, når det kommer til behandlingen på det specialiserede sociale område. Og det er dybt bekymrende også for de ansatte i kommunerne.” siger Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

For at sætte fokus på hetzen og de forhandlinger der lige nu er i gang mellem KL og finansministeren indkalder organisationerne til stormøde den 1. juni kl. 13-16 på Hotel Nyborg Strand. Her vil man fremlægge borgernes og de ansattes side af debatten.

Se invitationen her

Talere på mødet er:

Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening

Palle Simonsen, Foreningen Det Sociale Netværk

Stig Langvad, Formand Danske Handicaporganisationer

Benny Andersen, Formand Socialpædagogerne

Claus Gahrn, Næstformand HK Kommunal

Jakob Sølvhøj, formand for pædagogisk sektor FOA

Mest Læste

Annonce