Politisk aftale: 29 initiativer skal bekæmpe socialt bedrageri

Social

08/11/2010 14:05

Nick Allentoft

Regeringen (V og K), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har i dag indgået aftale om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Med 29 initiativer bliver der sat bredt ind for at bekæmpe, at folk snyder og modtager offentlige velfærdsydelser, de ikke er berettiget til.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg glæder sig over, at der nu bliver sat effektivt ind over for socialt bedrageri:

- Socialt bedrageri er uacceptabelt, for det er det samme som at stikke hånden ned i pengekassen og tage penge, som man ikke har ret til. Det er dybt asocialt, og det er med til at svække sammenhængskraften i vores velfærdssamfund. Derfor er jeg utroligt glad for, at vi i dag har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at sætte en effektiv stopper for snyderiet, siger Inger Støjberg.

Skatteminister Troels Lund Poulsen:

- Vi vil have et samfund, hvor danskerne bruger deres kreativitet på jobbet og ikke på, hvordan man skal snyde med sociale ydelser. Socialt bedrageri er uacceptabelt og en hån mod velfærdssamfundet. Vi sætter nu ind med øget kontrol og registersamkøring for at sikre sammenhængskraften. Sociale ydelser er til samfundets svageste og ikke de asociale bedragere, siger Troels Lund Poulsen.

Arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs, Venstre:

- Sociale ydelser skal alene udbetales til dem, der har ret til og behov for hjælpen. Socialt bedrageri skaber mistillid mellem borgerne og underminerer danskernes vilje til at betale skat til vores fælles velfærd, siger Ulla Tørnæs.

Skatteordfører Mads Rørvig, Venstre:

- Der er behov for et fast og vedholdende fokus på at bekæmpe socialt bedrageri, og det sikrer aftalen, siger Mads Rørvig.

Arbejdsmarkedsordfører Helle Sjelle, Konservative:

- Med aftalen kan vi sætte mere præcist og målrettet ind over for dem, der snyder. Og det er der behov for, da socialt bedrageri desværre er mere udbredt, end de fleste er klar over, siger Helle Sjelle.

Skatteordfører Mike Legarth, Konservative:

- Kommunerne får med aftalen både en række nye kontrolredskaber og bedre vejledning om de kontrolmuligheder, der allerede findes, siger Mike Legarth.

Socialordfører Martin Henriksen, Dansk Folkeparti:

- Jeg er glad for den aftale, Dansk Folkeparti i dag har indgået med regeringen om at sætte hårdt ind over for socialt bedrageri. Vi har store forventninger til de mange nye tiltag, herunder kontrolteams i Tyrkiet, Spanien, Thailand og Marokko, og vi lægger vægt på, at det nu får mærkbare konsekvenser for dem, der uberettiget modtager ydelser, mens de er i udlandet, siger Martin Henriksen, der også hilser blandt andet de ekstra lufthavnstilsyn velkommen.

Parlamentarisk leder og politisk ordfører Per Ørum Jørgensen, Kristendemokraterne:

- Socialt bedrageri skal bekæmpes. Derfor er jeg glad for dagens aftale. Men det er også væsentligt, at den styrkede indsats ikke skaber utryghed hos de mange mennesker, som har ret til og hårdt brug for de sociale ydelser, og som overholder reglerne. Og det er der taget højde for i aftalen, som også har fokus på at hjælpe borgere, som kan have svært ved at forstå reglerne om, hvornår man fx er enlig eller samlevende, siger Per Ørum Jørgensen.

Hovedforslag i aftalen:

* Kontrolmedarbejdere i Tyrkiet og Spanien og pilotprojekt med kontrolmedarbejdere i Thailand og Marokko, som kan kontrollere personer, der modtager danske velfærdsydelser, men bor uden for Danmark.
* Antallet af lufthavnstilsyn tredobles, og tilsynet udvides til andre lufthavne og grænseovergange end Københavns Lufthavn. Modtagere af kontant- eller starthjælp, som uberettiget modtager ydelser, mens de er i udlandet, skal have en sanktion, de kan mærke.
* Bedre og mere praksisorienteret vejledningsmateriale til de kommunale kontrolmedarbejdere.
* Analyse af barrierer og muligheder for at udnytte oplysninger og registre mere tværgående.
* Kontrolarbejdet i kommunerne skal indgå i den kommunale revision.
* Et fast, tværministerielt udvalg på kontrolområdet. Udvalget skal som sin første opgave udarbejde en strategi for en mere effektiv og tværgående offentlig kontrolindsats mod socialt bedrageri, hvor erfaringerne fra SKATs Fairplay-indsats inddrages.
 

Mest Læste

Annonce