Radikale Venstre i Gentofte: Nej til kommunal distriktspsykiatri.

15/06/2011 09:54

Nick Allentoft

Gentofte og Gladsaxe kommuner ansøger som led i frikommuneordningen om at gøre distriktspsykiatrien kommunal. Ansøgningen er udarbejdet udelukkende på baggrund af en vurdering fra de to kommunale forvaltninger, der mener, at ved kommunernes overtagelse af opgaven, vil det være muligt at effektivisere og udvikle distriktspsykiatrien.

Kommunerne mener, at en kommunal overtagelse af distriktspsykiatrien kan tilvejebringe en ny organisering af socialpsykiatrien (kommunernes opgave i dag) og distriktspsykiatrien (regionens opgave i dag).
Men de radikale er imod.

”Jeg er ikke i tvivl om, at alle implementerede parter i denne sag er interesseret i, at distriktspsykiatrien skal fungere for de berørte patienter/borgere så optimalt som muligt. Men det bekymrer mig, at der i øjeblikket politisk behandles en ansøgning til indenrigsministeriet, hvis indhold på ingen måder ordentligt har været diskuteret med de instanser, der i dag varetager opgaven. Der er overhovedet ikke skelet til, hvad hverken de sundhedsfaglige eksperter mener, eller hvad de sindslidende og deres pårørende mener”, udtaler Marie-Louise Andreassen.

Og hun fortsætter:

”Vi kan derfor ikke lægge stemmer til at Gentofte og Gladsaxe skal overtage distriktspsykiatrien. Det er dybt problematisk, at de to kommuner ikke har ulejliget sig med at involvere eksperterne inden det besluttes, at de to kommuner skal overtage området. Fageksperter fra psykiatrien og repræsentanter fra patienterne har i direkte henvendelser til politikerne rettet en kraftig kritik at planerne, som vi politikere på ingen måde kan sidde overhørige. Det er jo meget sårbare borgere, vi har at gøre med, og det er simpelthen arrogant, at sidde de indsigelser vi har modtaget overhørig”.
Radikale Venstre har naturligvis det mål, at patienterne skal opleve den bedst mulige behandling, men det bekymrer partiet, at de to politiske flertal i begge kommuner er i færd med at gøre et så stort indhug i den psykiatriske behandling uden at ulejlige sig med at involvere de berørte parter. Der skal en ordentlig høringsproces til politikerne kan træffe beslutning på et ordentligt grundlag.

De Radikale vil derfor tage initiativ til en høring, hvor fageksperter fra psykiatrien og repræsentanter for patienterne og deres pårørende, samt sundhedsministeren og regionspolitikere vil få mulighed for at fremsætte deres synspunkter.
 

Mest Læste

Annonce