Reallønnen rasler fortsat nedad

17/06/2011 14:06

Nick Allentoft

Reallønnen er faldet støt siden 2009. De nyeste tal fra Danmarks Statistik giver kurven yderligere en tand nedad. Og den vil fortsætte, viser beregninger fra FTF. Priserne stiger stadig mere end lønnen for alle lønmodtagere - reallønnen falder med andre ord. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som netop har offentliggjort sin nyeste vurdering af lønudviklingen i den private sektor, hvilket er fra februar i år.

Danmarks Statistik har for nylig også offentliggjort tal for ansatte i den kommunale og statslige sektor, så med de nyeste tal fra den private sektor er billedet nu komplet. Dette reallønsfald, som begyndte i midten af 2009, tegner til at forsætte.

Det viser beregninger fra FTF på baggrund af tal fra Danmarks Statistik's Statistikbanken.

Det seneste tal for lønudviklingen i den private sektor lyder på en stigning på 1,9 procent på årsbasis. Til gengæld er priserne i samme periode steget med 2,7 procent. Hvilket giver et reallønsfald på -0,8 procent.

Og rutsjeturen vil fortsætte nedad for reallønnen, vurderer FTF. Det seneste kendte tal for prisudviklingen er for maj i år. Her var priserne steget med hele 3,1 procent i forhold til samme måned året før.

Lønudviklingen har man ikke tal på endnu for samme periode, da det er en meget kompleks størrelse at få styr på. Men vurderingen fra FTF lyder på en stigning på omkring 2,0 - 2,1 procent med baggrund i de indgåede aftaler året før samt vurderingerne omkring lønudviklingen fra vismændene og finansministeriet. Det giver et reallønsfald på omkring -1 procent.

Frem til 2009 har udviklingen i reallønnen med ganske få undtagelser i enkelte kvartaler, været positiv op gennem alle årene. Vi har fået mere og mere i løn i forhold til vores kontante købekraft i butikkerne. Samlet set er reallønnen steget med ca. 23 procent i løbet af 15 år. For kommunalt og regionalt ansatte har der været en samlet stigning i perioden på 23,4 procent, og for de privat ansatte på 22,9 procent.

Mest Læste

Annonce