Regeringen skal stille krav til forebyggelse i kommunerne

04/10/2011 22:08

Nick Allentoft

Det er positivt, at den nye regering vil prioritere forebyggelse ved at sætte mål for danskernes sundhedstilstand. Men det kræver, at der stilles krav til kommunernes indsats

Den nye regering har forebyggelse højt på den sundhedspolitiske dagsorden. Afgifter til røg, alkohol, fedt og usund mad hæves. Og samtidig skal der sættes nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden. Det skal ske ved at prioritere forebyggelse både nationalt og i kommunerne.

”Danskerne dør alt for tidligt – især på grund af røg og alkohol. Oplysning og kampagner gør det ikke alene. Derfor er det rigtigt godt, at regeringen lancerer en ambitiøs forebyggelsespolitik
både i form af højere afgifter, men også ved at sætte konkrete mål for, hvad man vil opnå”, siger Yves Sales, næstformand i Lægeforeningen.

Følg op på mål
For Lægeforeningen er det dog afgørende, at der stilles obligatoriske krav til kommunernes forebyggelsesindsats, og at der følger de nødvendige ressourcer med.

”Der skal følges op på de mål, som man sætter. Det er helt nødvendigt, at man fra centralt hold holder øje med, om kommunerne nu også gør det godt nok. De skal leve op til faglige krav. Ellers risikerer ambitionerne at ende som varm luft”, siger Yves Sales.

En alkoholpolitik må være næste skridt
Lægeforeningen mener også, at det er positivt, at regeringen vil afsætte midler til en ny strategi for bekæmpelse af rygning hos unge.

”Næste skridt må være en sammenhængende alkoholpolitik, så det alt for høje forbrug af alkohol – især blandt unge – kan blive nedbragt”, siger Yves Sales.

Mest Læste

Annonce