Regeringens strategi for øget offentlig-privat samarbejde fremlagt

12/01/2011 21:18

Nick Allentoft

21 initiativer skal skabe gode rammer for offentlig-privat samarbejde og mere effektiv konkurrence. Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen offentliggør i dag regeringens strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde.

Brian Mikkelsen:
Offentlig-privat samarbejde og konkurrence om de offentlige opgaver er god vækstmedicin. Det tilskynder til nye og billigere måder at løse opgaverne på. Samtidig styrker det muligheden for at omsætte viden i den offentlige sektor til vækst og arbejdspladser i det private erhvervsliv.

Vi vil sikre, at flere opgaver udbydes, og at erhvervspotentialet i den offentlige sektor udnyttes bedre. Derfor vil vi gøre det lettere for virksomhederne og de offentlige myndigheder at arbejde sammen, bl.a. ved at skabe klare og enkle regler og rammer.

Strategien indeholder i alt 21 initiativer

Det er en del af regeringens konkurrencepakke med forslag til at skabe vækst og større produktivitet gennem øget konkurrence. Herudover indeholder strategien forslag til, hvordan offentlig-privat samarbejde kan bidrage til at omsætte offentlige velfærdsløsninger til erhvervsmæssige muligheder, som bl.a. skal ses i sammenhæng med Fornyelsesfondens indsats for innovation og markedsmodning på velfærdsområdet.

Find strategien her

Find eksempler på effekter ved konkurrence
 

FAKTA: De 21 initiativer

Flere offentlige opgaver i udbud

1. Kommunal og regional udbudspligt for udvalgte opgaver
2. Konkurrence om etablering og drift af ældreegnede boliger
3. Øget brug af udbud på hjemmehjælpsområdet gennem distriktsopdeling
4. Øget incitament for private på dagtilbudsområdet
5. Bedre dokumentation og øget videndeling
6. Mere fælles indkøb i den offentlige sektor

Enkle regler og rammer

7. Ny udbudslov og smidigere udbudsregler
8. Klagenævnet for Udbud skal fokusere på grove overtrædelser
9. EU’s udbudsdirektiver skal forenkles
10. Evaluering af reglerne for kontrolbud

Nemmere at samarbejde

11. Etablering af en central udbudsplatform
12. Værktøjskassen for offentlig-privat samarbejde skal styrkes
13. Nemmere for små og mellemstore virksomheder at deltage i udbud
14. Kodeks for god udbudsadfærd
15. Styrket indsats for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Nye løsninger og samarbejdsformer

16. Netværk om udbud af velfærdsopgaver
17. Nyt laboratorium til offentlig-privat samarbejde om velfærd
18. Innovative indkøb på velfærdsområdet
19. Velfærdspartnerskaber
20. Afknopning
21. Bedre udnyttelse af eksportpotentiale

Mest Læste

Annonce