Region Syddanmark: Sundhedsstyrelsen afviser samarbejde med Hjertecenter Varde

22/09/2010 00:00

Nick Allentoft

Hjertecenter Varde lever ikke op til Sundhedsstyrelsens krav og kan dermed ikke indgå i et samarbejde med Region Syddanmark omkring hverken hjertekirurgi eller ballonudvidelser.

Region Syddanmarks kamp for at bibeholde et formaliseret samarbejde vedrørende hjertekirurgi og ballonudvidelser med hjertecenteret blev i dag skudt til jorden af Sundhedsstyrelsen. Styrelsen slår i et brev til Region Syddanmark fast, at Hjertecenter Varde ganske enkelt ikke lever op til Sundhedsstyrelsens krav - hverken i forhold til hjertekirurgi eller ballonudvidelser.

Sundhedsstyrelsen begrunder blandt andet afvisningen med, at de volumenmæssige krav ligger væsentligt under styrelsens krav til et højtspecialiseret center. Derudover lever Hjertecenter Varde heller ikke op til de organisatoriske krav, som Sundhedsstyrelsen stiller til samarbejdende funktioner.

- Jeg er rigtig ked af, at vi ikke kan fortsætte samarbejdet med Hjertecenter Varde. Centeret har igennem årene ydet et vigtigt bidrag til at holde ventetiderne for hjertepatienter nede og har dermed været til gavn for patienterne i det daværende Ribe Amt og senere Region Syddanmark, siger Formand for Udvalget vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur, Stephanie Lose (V).

Et flertal i regionsrådet besluttede i slutningen af maj, at Udvalget vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur skulle vurdere samarbejdsmulighederne med hjertecenteret ud fra Sundhedsstyrelsens udmeldte rammer. Fagpersoner fra Odense Universitetshospital og Hjertecenter Varde udarbejdede i den sammenhæng et notat, der gennemgår hjertecenterets forudsætninger for et samarbejde.

Redegørelsen blev sendt til Sundhedsstyrelsen sammen med en anmodning om en faglig vurdering af mulighederne for et samarbejde. Svaret ankom i dag og den negative tilbagemelding ærgrer udvalgsformand Stephanie Lose.

- Sundhedsstyrelsens beslutning betyder, at en særdeles velfungerende institution på Vestkysten er truet på sin eksistens, og jeg vil appellere til, at Region Syddanmark iværksætter samarbejdsaftaler, der sikrer, at Hjertecenter Varde eksempelvis stadigvæk kan varetage forsikringspatienter og patienter fra udlandet. Dette afskæres vi nemlig ikke fra med Sundhedsstyrelsens udmelding, siger Stephanie Lose.

Region Syddanmark forventer at afslutte samarbejdet omkring hjertekirurgi og ballonudvidelser i begyndelsen af 2011.

Se hele brevet her.

Yderligere oplysninger fås hos:
Stephanie Lose (V), Formand for Udvalget vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur, Mobiltelefon: 2533 0982
Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark, Mobiltelefon: 2946 7125
 

Mest Læste

Annonce