Regionerne hilser den nye regering velkommen

05/10/2011 09:04

Nick Allentoft

Danske Regioner hilser den nye regering velkommen og glæder sig over en evaluering af kommunalreformen, fokus på kvalitet og en ny vækstdagsorden.

- Regionerne har de forløbne år demonstreret høj produktivitet og effektiv økonomistyring, og vi har blandt andet med vores kvalitetsdagsorden vist, hvordan vi kan udvikle sundhedsvæsenet yderligere, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.

- Regeringsgrundlaget rummer en lang række positive nedslag på sundhedsområdet, der på mange områder ligger inden for den kvalitetsdagsorden, som regionerne står for. Det gælder f.eks. lighed i sundhed og en øget forebyggelsesindsats. I den forbindelse vil jeg minde om den patientrettede forebyggelse, der både har afgørende betydning for blandt andet kronikernes livskvalitet og er med til at reducere antallet af indlæggelser for denne voksende gruppe af patienter, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Også regeringens ambitioner om et øget og tiltrængt fokus på det psykiatriske område får positive ord med på vejen fra regionerne, der opfordrer til en national handlingsplan for psykiatrien.

Regionernes nuværende opgaver er med dannelsen af Vækst- og erhvervsministeriet og Ministeriet for by, bolig og landdistrikt blevet fordelt på flere områder.

- Regeringen har varslet en målrettet erhvervspolitik med udgangspunkt i danske styrkepositioner. Det vil vi holde den op på. Regionerne spiller allerede i dag en aktiv rolle for at understøtte den regionale vækst. En vækstreform, der skal styrke innovationen, fremme det offentligt-private samarbejde og skabe flere vækstvirksomheder, hilser vi meget velkommen, siger Carl Holst.

Mest Læste

Annonce