Regionerne holder sig inden for økonomiaftalen i 2011

24/09/2010 00:00

Nick Allentoft

Regionerne tager medansvar for genopretningen af den danske økonomi og har vedtaget budgetter, hvor udgifterne til sundhedsvæsenet holder sig inden for økonomiaftalen

Alle fem regionsråd har nu indgået brede budgetforlig for 2011. Regionernes budgetter for næste år holder sig inden for den økonomiaftale for 2011, som er indgået mellem regeringen og Danske Regioner. Det betyder, at sundhedsudgifterne for 2011 skal holdes på 96,6 mia. kr. Med budgetforligene tager regionerne et ansvar for genopretningen af dansk økonomi.

- Det har været en hård proces, og det bliver endnu sværere. Finanskrisen trækker også sine spor i det danske sundhedsvæsen. Mange steder i landet er vi nødt til at gennemføre massive besparelser, for at sikre, at regionernes økonomi er i balance i 2011, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

En lavere vækst i antallet af behandlinger, besparelser på administrationerne, mere effektive patientforløb, lukning af matrikler og afdæmpet udgiftsvækst i praksissektoren er nogle af de mange tiltag som regionerne vil bruge for at skabe balance i den regionale økonomi i 2011.

Med aftalen er der afsat 2 mia. kr. mere til sundhedsvæsnet i 2011, end der var afsat i 2010. Dette skal dog ses i lyset af, at der i 2009 var et merforbrug på driften på 1,7 mia. kr., samtidig med at der blev gennemført flere behandlinger end forudsat.

- Sundhedssektoren er en supertanker. Det tager tid at vende udviklingen. Ligesom kommunerne havde regionerne i 2009 budgetoverskridelser. Siden udgangen af 2009 har vi arbejdet målrettet på at skabe balance i regionernes økonomi, og sommerens økonomiaftale giver et godt grundlag for at sikre en blød landing. Derfor forventer vi først at være helt i mål i 2011, siger Danske Regioners næstformand, Carl Holst.

Alle regioner har et skærpet fokus på, at budgetterne for 2011 skal holdes. Danske Regioners bestyrelse har blandt andet vedtaget en fælles skabelon for den løbende økonomiopfølgning, som vil sikre et bedre og et tidligere overblik, så regionspolitikerne har bedre mulighed for at gribe ind i tide.
 

Mest Læste

Annonce