Ressortomlægninger 2011

10/10/2011 09:41

Nick Allentoft

Økonomistyrelsen har lagt en overordnet plan for at gennemføre ressortomlægninger. Derfor er økonomichefer i de berørte ministerområder indkaldt til informationsmøde i uge 41.

På mødet vil vi fortælle om de overordnede faser i ressortomlægningerne, herunder hvilke aktører der vil indgå i hver af de forskellige faser.

Første fase som Finansministeriets departement har igangsat, går på at få udarbejdet ressortaftaler mellem de berørte institutioner. Denne fase skal være færdig den 21. oktober, jf. udmeldt tidsplan. Dette arbejde er Finansministeriets departement tovholder på.
Anden fase vil Økonomistyrelsen koordinere. Her skal den tekniske infrastruktur tilrettes. Her skal vi drøfte og beslutte hvordan SKS, SKB, SLS, ØDUP osv. skal tilrettes, for at understøtte den nye struktur.
Tredje fase vil berøre de administrative fagsystemer som institutionerne anvender så som Navision Stat, IndFak, Rejs Ud, integrationer til fagsystemer osv. I tredje fase vil Statens Administration/ØSC også komme på banen. Her begynder arbejdet med de regnskabsmæssige posteringer for alvor.

Mest Læste

Annonce