Retten til uddannelse er en succes blandt ledere

26/01/2012 15:49

Offentlige ledere, der har benyttet sig af retten til lederuddannelse på diplomniveau, er blevet bedre ledere. Det vurderer de i en ny undersøgelse. FTF sikrede i trepartsforhandlingerne i 2007, at retten til lederuddannelse blev en del af ledelsesreformen.

Ledelse i den offentlige sektor er blevet bedre af, at lederne er sendt på efteruddannelse. Det viser en undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

I undersøgelsen svarer 96 pct., at deres uddannelsesforløb i høj eller nogen grad har styrket deres personlige udvikling som ledere. 92 pct. mener, at de er blevet bedre til at håndtere forandringer i egen organisation og til at kommunikere med deres medarbejdere.

Derudover mener 98 pct. af lederne, at deres uddannelse i høj eller nogen grad har været relevant for deres daglige arbejde. Både personaleledelsen og den strategiske ledelse er blevet styrket, ifølge undersøgelsen.

Rapporten "Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis"
 

Alt tyder derfor på, at retten til lederuddannelse på diplomniveau er blevet en succes, lyder det i rapporten. Det viser, at det var en rigtig prioritering af FTF, at fastholde kravet om ret til lederuddannelse i trepartsforhandlingerne i 2007, mener Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF:

"Det er glædeligt at se, at lederne kan bruge de kompetencer, som de får i deres lederuddannelse, og at kvaliteten i den offentlige sektors indsats dermed bliver givet et nødvendigt løft. Det var netop et af de helt centrale mål med aftalen i 2007", siger formanden.

Retten til uddannelse indebærer, at alle offentlige ledere har adgang til en diplomuddannelsen i ledelse (DIL) eller den offentlige lederuddannelse (DOL). Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at den enkelte leder har denne ret, så det kan være med til at sikre høj kvalitet i kerneydelsen og trivsel i en økonomisk presset tid, mener FTF.

Barrierer for at bruge uddannelsen
Selvom tiden på skolebænken har hjulpet og udviklet lederne, peger de selv på en række problemer med at bruge deres nye viden i hverdagen. Hele 30 pct. af de ledere, der har deltaget i lederuddannelse, oplever forskellige barrierer i forhold til at anvende deres nye uddannelse.

I 37 pct. af tilfældene skyldes det kulturen på deres arbejdsplads. 21 pct. melder, at et tidspres er skyld i, at der ikke er plads til nye tiltag. 27 pct. har slet ikke eller i mindre grad kunne spare med kollegaer i organisationen om at bruge det, de har lært i uddannelsen. 14 pct. mangler opbakning fra egen ledelse til at bruge uddannelsen.

Mest Læste

Annonce