Robotter skal hjælpe ældre og børn i Aarhus

23/11/2011 12:22

Nick Allentoft

Aarhus Kommune indgår robotsamarbejde med Korea Institute for Science and Technology. Frem til medio februar 2012 vil en gruppe ældre borgere deltage i en test med robotter på Vikærgården i Aarhus.

”Er det muligt at forebygge hukommelsessvækkelse og udvikling af demens ved træning?” ”Og er det muligt, at robotter overtager en del af undervisningen i folkeskolen?” Det er nogle af de spørgsmål, Aarhus Kommune ønsker svar på.

Derfor er robotter, der systematisk træner hukommelsen, ved at blive testet sammen med frivillige bl.a. fra Ældresagen. Testen finder sted på Rehabiliteringscentret Vikærgården i Risskov og er et led i et internationalt samarbejde, der tæller bl.a. Aarhus Universitet, VIA University College, Korea Institute of Science & Technology (KIST), og Aarhus Kommune.

Det er planen efterfølgende at teste robotterne i folkeskolen – bl.a. som hjælp i undervisningen af elever med ADHD.

På et pressemøde blev forskellige teknologiske løsninger med robotter præsenteret, og der er blevet underskrevet en hensigtserklæring om fremtidigt samarbejde på robot- og velfærdsteknologiområdet mellem gæsterne fra Korea og de danske samarbejdspartnere.

I november 2010 deltog Aarhus Kommune i en studietur til Korea, hvor formålet var dels at opleve hvorledes Korea arbejder med at anvende teknologiske løsninger på sundheds- og ældreområdet, dels skabe kontakter til virksomheder og organisationer, som forskede og udviklede velfærdsteknologier og robotter.

På Korea Institute for Science and Technology (KIST) blev Aarhus Kommune præsenteret for en række robotter blandt andet MERO og SILBOT.

Disse to robotter kunne yde en brugbar assistance i undervisningen af grundskoleelever i engelsk, idet udtale af fremmedsprog ligesom i Danmark er en udfordring. Derfor ønskede man at udvikle og teste en robotteknologi, der kunne sikre tilstrækkelig god og effektfuld indlæring af engelsk.

Testforsøgene var netop under opstart i forbindelse med studiebesøget, men det var intentionen at teste robotterne af i ca. 35 primary schools i Daegu City, og siden at evaluere forløbet.

Under CareWare konferencen i Aarhus i februar 2011 blev det drøftet, på hvilke områder Aarhus Kommune og KIST kan samarbejde. Det førte til at KIST har sendt en projektansøgning til den koreanske centraladministration om testforsøg i hhv. Helsingfors, og Aarhus.

Robotteknologien vurderes således til at kunne anvendes på ældreområdet, hvor KIST netop havde iværksat test i Korea, med deltagelse af ca. 100 ældre borgere. Formålet var at teste hvordan et intenst målrettet 12-ugers forløb i hukommelses- og genkendelsestræning kunne styrke ældres kognitive hukommelse.

Borgmester Jacob Bundsgaard udtaler: ”Velfærdsteknologi bliver i fremtiden en langt mere synlig og integreteret del af vores arbejdsliv og vores hverdag. Det handler om at kunne levere den nødvendige velfærd, men også om at sikre tusindvis af arbejdspladser i Danmark. Velfærdsteknologi rummer en unik mulighed for at udvikle et nyt forretningsområde, og her står Danmark og Aarhus med et meget stærkt udgangspunkt. Ved at gennemføre forsøg kan vi allerede nu bygge bro mellem teknologien og borgerne og derved skabe den nødvendige tryghed. ”

Rådmand Dorthe Laustsen, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

”Det spændende at opleve hvilke muligheder, der er for at give ældre borgere mulighed for at træne deres hukommelse, så de fortsat er friske og kan klare sig selv.”

”Det en fantastisk mulighed for at involvere borgere i Aarhus i at samarbejde med robotter, og ikke mindst blive fortrolige med den nye teknologi.”

Rådmand Kristian Würtz, Magistratsafdelingen for Børn og Unge

”I Aarhus Kommune er vi meget interesserede i at se og høre hvordan robotter evt. kan supplere og forbedre de teknologier vi allerede anvender i specialundervisningen”

”Et spændende aspekt er også, om robotter kan tænkes at indgå i en dansk undervisningssituation, med fokus på dialog og aktiv deltagelse.”

Lars Peter Bech Kjeldsen, Forsknings- og Udviklingschef i Sundhedsfaglig Højskole, VIA University College

”VIA University College bidrager til projektet med udvikling af den metodiske del og har ansvar for dataindsamling, analyse og afrapportering af projektet. Det er således vores medarbejdere, der skal dokumentere, i hvilken grad robotters medvirken i kognitive træningsforløb har en målbar effekt. Vi er glade for dette spændende samarbejde med både lokale og internationale partnere, og det passer godt med den igangværende udvikling, hvor vi er i færd med at opbygge forskningsmæssige kompetencer inden for sundhedsteknologi.”

Frem til medio februar 2012 vil en gruppe ældre borgere deltage i en test på Vikærgården. Der er indrettet 2 undervisningslokaler, hvor de ca. 36 deltagere, fordelt på 6 hold, i de kommende 12 uger vil deltage i undervisningen.
Det hele foregår på dansk, så der ikke opstår problemer med sproget, men hvis teknikken volder problemer, er der en koreansk tekniker tilstede.

Mest Læste

Annonce