Sådan får Helle det bedste ud af statens folk

05/10/2011 10:54

Nick Allentoft

Statens arbejdspladser kan blive mere effektive, produktive og attraktive. Men først skal der sættes en stopper for den toppen-ved-bedst holdning, som har præget udviklingen de senere år. HK/Stat vil inspirere ny regering til et holdningsskifte.

Det står halv-skralt til med samarbejde og inddragelse af medarbejderne, både i det daglige og når statens arbejdspladser omstrukturerer og forandrer sig. Tillidsrepræsentanterne har fået dårligere arbejdsvilkår, de ansatte er utrygge, og ofte tager ledelserne afgørende beslutninger uden at lytte til folk på gulvet.

Men statens arbejdspladser er alt for vigtige for samfundet til, at det kan fortsætte på den måde, mener HK/Stat. Der skal et holdningsskifte til, og helst helt fra toppen.

Ganske særlige arbejdspladser
»De statslige arbejdspladser er ganske særlige. Her udfører medarbejderne de beslutninger, som politikerne har truffet på vegne af os alle sammen. Statens arbejdspladser skal tjene almenvellet – og ikke skabe profit. Derfor bør de statslige arbejdspladser være de fremmeste i forhold til at inddrage og samarbejde med medarbejderne,« siger Thora Petersen, formand for HK/Stat.

Ifølge eksperter skaber man effektive arbejdspladser netop ved at inddrage medarbejderne i et godt samarbejde. Og det kan betale sig, bemærker hun.

»Men i praksis oplever vi desværre, at samarbejdet mellem staten og de faglige organisationer bliver ringere. Flere steder kniber det med forståelsen og respekten for medarbejderrepræsentanternes virke. Der er ved at brede sig en holdning om, at det er besværligt at inddrage medarbejderne,« fortsætter Thora Petersen.

»Den udvikling er uhensigtsmæssig for alle parter. Velfungerende tillidsrepræsentanter er vigtige brobyggere mellem ledelse og medarbejdere. Både når dagligdagen skal fungere, og når der står forandring og omstrukturering på dagsordenen, vil vi være med til at forme fremtidens arbejdspladser,« understreger formanden for statens HK’ere.

Opskrift til finansministeren
Fagforeningen har derfor samlet sine bud på, hvordan staten kan rette op på sine forsømmelser som arbejdsgiver fremover. HK/Stat kalder statens arbejdspladser for ’Danmarks bedste investering’, og giver en ny regering og dens finansminister opskriften på et bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer i staten.

Blandt forslagene til den ny regering er en sikring af bedre vilkår for medarbejderrepræsentanter og en tryghedsaftale, som skal give bedre vilkår for medarbejderne i tilfælde af fyring ved omstillinger.

HK/Stats opskrift på bedre statslige arbejdspladser kommer også til at indgå i paraplyorganisationen OAOs arbejde. OAO, Offentligt Ansattes Organisationer, er et samarbejde mellem alle LO-forbund med medlemmer i stat, kommuner og regioner.

Mest Læste

Annonce