Sådan får vi 100 pct. vedvarende energi i Europa

19/01/2011 15:39

Nick Allentoft

Greenpeace viser i dag med rapporten ”Battle of the Grids”, hvordan Europa kan opnå 68 pct. vedvarende energi i elproduktionen allerede i 2030 og 100 pct. i 2050. Dermed tilbageviser Greenpeace argumenter fra bl.a. kul- og atomkraftindustrien om, at det ikke kan lade sig gøre at satse på 100 pct. stabil, vedvarende energi fremover.

Rapporten er et vigtigt indspark i debatten i EU om, hvorvidt man skal fortsætte den politiske og økonomiske støtte til kul- og atomkraftindustrien, eller om man skal satse målrettet på en fremtid udelukkende baseret på vind-, vand- og solenergi. Ikke mindst i Danmark, hvor vi allerede i dag har 20 pct. vind i elsystemet, og hvor øget satsning gør det oplagt for Danmark at tage føringen og sætte fart på omstillingen til et intelligent elsystem.

”Danmark er det land i verden, der har mest vind i elsystemet, og i takt med udbygningen af mere vedvarende energi er vi derfor nødt til at være først på banen med at omstille til et intelligent elsystem. Sætter vi fart på den omstilling ved at demonstrere den i praksis her i Danmark, så har vi en enestående mulighed for at blive et foregangsland med tilhørende store erhvervsmæssige muligheder for at sælge viden og teknologi til udlandet,” siger Tarjei Haaland, klimamedarbejder i Greenpeace.

Baseret på et avanceret modelværktøj, udarbejdet af Energynautics, demonstrerer rapporten, hvordan man - via en kombination af smart grids, fleksibelt elforbrug, elbiler, varmepumper og et netværk af effektive transmissionsforbindelser - kan udbygge et intelligent elsystem, der kan indpasse og balancere en stigende mængde el fra flukturerende, vedvarende energikilder i Europa.

Uden udviklingen af et intelligent elsystem vil udbygningen af vedvarende energikilder i stigende grad føre til konflikt med elproduktion fra ufleksible kul- og atomkraftværker. En af rapportens hovedkonklusioner er, at 90 pct. af de eksisterende kul- og atomkraftværker skal være udfaset i 2030 for at få en stabil og forsyningssikker elforsyning med 68 % vedvarende energi om 20 år.

”Den danske regering har desværre igen udskudt opfølgningen på Klimakommissionens rapport nu til en gang i foråret. Desuden nægter regeringen at opstille nationale mål for vindudbygningen i 2020 og har derudover godkendt, at den ellers kulfrie blok Avedøre2 på Avedøreværket i København omstilles til kul. Det er mildest talt ikke at tage førertrøjen på”, siger Tarjei Haaland.

4. februar skal Lars Løkke Rasmussen og hans kollegaer i EU drøfte EU’s energipolitik. Greenpeace opfordrer med udgangspunkt i dagens rapport stats- og regeringslederne i EU til at inddrage rapportens konklusioner om mulighederne for at udvikle et intelligent elsystem i Europa, når man i EU diskuterer energiinfrastrukturpakken og EU’s energistrategi frem til 2020.

Mest Læste

Annonce