Sådan lærer dine børn at tale med verden

21/06/2011 13:08

Nick Allentoft

Vi skal være bedre til at forstå og tale med omverdenen. Derfor skal sprogfagene i uddannelserne styrkes.

Sådan foreslår en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet, at sprogundervisningen i uddannelserne styrkes:
* Der skal undervises i engelsk allerede fra 1. klasse i folkeskolen.
* Eleverne skal have 2. fremmedsprog allerede fra 5. klasse. På nuværende tidspunkt begynder undervisningen først i 7. klasse.
* Folkeskolen skal tilbyde flere forskellige sprog som 3. fremmedsprog.
* Der skal oprettes forsøg med en læreruddannelse, som særligt retter sig mod sprogområdet.
* Universiteterne skal styrke sproguddannelserne ved at øge samarbejdet både
internt på det enkelte universitet og på tværs af universiteterne.
* Gymnasierne skal samarbejde om at tilbyde og oprette hold med mindre søgte fremmedsprog.
* Der skal gives et tilskud til holddannelse i flersproglige studieretninger og for små sprog.
* De videregående uddannelser skal tilbyde og eventuelt give plads til
fremmedsprogsundervisning som valgfag til alle studerende.
* Alle erhvervsuddannelser bør som minimum have obligatorisk engelsk.
* Overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne skal styrkes. Det samme skal ske mellem de gymnasiale uddannelser og universiteterne.
 

Mest Læste

Annonce