Sammenlagte kommuner er billigere i drift

14/11/2011 08:35

Nick Allentoft

De sammenlagte kommuner er begyndt at mærke kontante gevinster af kommunalreformen. De er samtidigt billigere i drift end de kommuner, der ikke blev sammenlagt. Det fremgår af HK´s hjemmeside. De kommuner, der blev lagt sammen ved kommunalreformen i 2007, har samlet sparet en halv milliard i 2010 i forhold til 2009. Det viser en ny analyse fra AKF.

Det er sket gennem de administrative rationaliseringsgevinster, som kommunalreformen lagde op til.

Gevinster tre år efter reformen
Det er først tre år efter reformen, nemlig i 2010, at de sammenlagte kommuner for alvor kan mærke gevinsterne.

Udgifterne til administration er faldet med 146 kroner per indbygger i de 66 sammenlagte kommuner fra 2009 til 2010, hvilket svarer til cirka en halv milliard.

Større udgifter i ikke-sammenlagte kommuner
Udgifterne er fortsat med at vokse i de kommuner, der ikke er blevet lagt sammen.

I de 29 ikke-sammenlagte kommuner er administrationsudgifterne i samme periode steget med 29 kroner per indbygger.

Trods stigning og fald på den ene og den anden side er udgifterne for både sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner stadig større end før kommunalreformen.

Det kan dog være vanskeligt at lave retvisende sammenligninger på tværs af kommuner og over tid, blandt andet fordi de forskellige befolkningssammensætninger præger udgifterne til administration.

Mest Læste

Annonce